Fler webbplatser

Stöd för hållbart företagande

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Hållbarhetsfrågor driver lönsamhet hos företag på många olika sätt – dels genom kostnadsbesparingar och riskminimering, dels möjliga intäktsökningar när du kan addera mervärden av produkter, tjänster eller stärkt varumärke och image. Viktigt både vid försäljning och som attraktiv arbetsgivare. Här har vi samlat information om olika stöd för att starta eller utveckla ert hållbarhetsarbete.

  Vad är Agenda 2030 för ditt företag?

  Det första steget för dig som företagare är att utifrån Agenda 2030 definiera vilka hållbarhetsfrågor som är mest relevanta för ditt företag och era intressenter. Det görs genom att svara på frågor som:

  • Vilka är dina intressenter
  • Vilka områden/frågor påverkar ditt värdeskapande – på kort och lång sikt?
  • Vilka affärsmässiga risker och möjligheter finns med att ligga före eller efter konkurrenterna i dessa frågor?
  •  

  Framtidsgeneratorn

  Almi Mälardalen har arbetat fram en process där ni tillsammans djupdyker i ditt företags behov och gör en kartläggning. De tittar på företagets hållbarhetsområden och identifierar dina fokusområden. Tillsammans sätter ni upp mål och du får en framtidsplan. Gäller företag som redan har ett påbörjat arbete men även de som är redo att börja.

  Hållbara startups med stor innovationshöjd

  Startups som har sin kärna i någon av de Globala målen och som har stor innovationshöjd kan få utvecklingsstöd i sitt hållbarhetsarbete via Create Business Incubator.

  Besöksnäringen är ett skyltfönster för den svenska hållbara livsstilen och när allt större krav ställs från gäster och samarbetspartners på hög kvalitet och en tydlig hållbarhetsprofil är det viktigt att ligga i framkant. Swedish Welcome hjälper företagare och verksamhetsledare att hitta strukturen i detta arbete och även kopplingarna till Agenda 2030.

  På verksamt.se finns bland annat en hållbarhetsguide samt tips om hur du kommunicerar ditt hållbarhetsarbete. För att dina intressenter ska förstå vad ditt företag gör för att bidra till ökad hållbarhet behöver du kommunicera det. Det kan leda till ökat engagemang hos medarbetare samt nöjdare kunder och samarbetspartners.

  Energikontoret i Mälardalen hjälper dig med platsbesök, rådgivning, energianalyser, söka finansiella stöd, prioritera åtgärder och hitta rätt energitjänstleverantörer. Du kan också delta på kostnadsfria föreläsningar om energi, hållbara transporter, digitalisering och cirkulär ekonomi.

  AB färre än 50 anställda som vill göra en stor energieffektivisering

  Ansök om bidrag för att göra lokalen du bedriver din verksamhet i mer energisnål och klimatsmart. Det kan till exempel handla om att byta ut kompressorer, ventilation, belysning eller skaffa bättre isolering. Du kan få 50 % av kostnaderna och som mest kan du få 900 000 kronor i bidrag. Du får ha max 300 000 kronor i resultat före bokslutsdispositioner vid senaste godkända årsredovisning. Obs! investeringen får inte vara påbörjad.

  AB färre än 50 anställda som vill göra en mindre miljösatsning

  Det här stödet riktar sig till dig som vill göra en lite mindre satsning för att minska ditt företags energikostnader och miljöpåverkan. Det kan till exempel handla om att byta till LED-belysning, anlita en konsult för att göra ett klimatbokslut eller börja implementera en mer cirkulär affärsmodell. Du kan få stöd med 80 procent av en maximal kostnad på 60 000 kronor, vilket innebär ett bidrag på högst 48 000 kronor. Obs! investeringen får inte vara påbörjad.


  Har du en projektidé som kan bidra till hållbar utveckling och tillväxt i länet och behöver finansiering?

  Ladda bilen är ett stöd för installation av laddningsstation vid bostäder eller en arbetsplats. De som bor i bostaden eller de som är anställda på arbetsplatsen ska vara de huvudsakliga användarna. Till viss del kan stationerna användas av besökande och andra.

  Genom utbildningen ”Hållbart företagande i praktiken” via Handelskammaren Mälardalen får du konkreta verktyg för att inrikta ditt företag mot ett systematiskt och strategiskt hållbarhetsarbete med förutsättningar att realisera ägarnas mål, generera en god avkastning och bygga ett långsiktigt framgångsrikt företag.

   

  I utbildningen ingår 4 delmoment där utbildningsledare Mari Hellblom utbildar, analyserar och navigerar genom alla hållbarhetsdimensioner och dess konkreta innebörd. Målet är att förstå, identifiera och konkretisera hur en affärsstrategi utvecklas, vilka målområden som är väsentliga, branschspecifika mått och mätetal, varför en intressent- och väsentlighetsanalys är nödvändig, affärsmodellen och externa faktorers påverkan på verksamheten.

   

  Under utbildningen är perspektivet globalt och nationellt, med fokus på krav och goda initiativ, med som en röd tråd för att ge dig som deltagare god insikt i hur du kan förbereda dig för framtida krav och förväntningar.

   

  Leader är en metod för lokalt ledd utveckling, genom samverkan. Metoden kännetecknas av :

  • Samarbete, gärna i trepartnerskap – ideell, privat och offentlig sektor
  • Lokala initiativ och lokal förankring
  • Kreativt och innovativt arbetssätt
  • Långsiktigt hållbar utveckling

  Ordet Leader är en förkortning av ett franskt uttryck som betyder ungefär Länkar mellan åtgärder för ekonomisk utveckling på landsbygden.

   

  Som företag inom Leader Mälardalens område kan ni söka former av stöd från Leader Mälardalen.

  Småstöd för företagsutveckling är en mindre, enklare och snabbare form av företagsstöd, som kan sökas av ett ensamt företag och passar bra till exempelvis Covid 19-anpassning eller andra mindre utvecklingsprojekt.

  I Projektstöd till företag kan företag i samverkan ansöka om upp till 200.000 kr i stöd för olika typer av företagsutvecklande insatser. Det kan vara både ”mjuka” insatser, som exempelvis gemensam marknadsföring och ”hårda” insatser, som en byggnation eller annan investering.

  Kravet är att det är minst två parter som samverkar i projektet och att alla parter kommer att ha nytta av insatsen. Ni behöver själva stå för minst 30% av finansieringen i projektet, ni kan söka max 70% av kostnaden från Leader.

  Projektstöd till företag söker ni på samma sätt som de vanliga Leaderprojekten, via Jordbruksverkets e-tjänst för ansökan på webben.

  Företag kan även vara både sökande och en av flera samverkansparter i ”vanliga”, allmännyttiga Leaderprojekt.

  Börja alltid med att kontakta Leaderkontoret!