Fler webbplatser

Stöd för hållbart företagande

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Näringslivsutvecklare
  Telefon: 0220-24669
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Hållbarhetsfrågor driver lönsamhet hos företag på många olika sätt – dels genom kostnadsbesparingar och riskminimering, dels möjliga intäktsökningar när du kan addera mervärden av produkter, tjänster eller stärkt varumärke och image. Viktigt både vid försäljning och som attraktiv arbetsgivare. Här har vi samlat information om olika stöd för att starta eller utveckla ert hållbarhetsarbete.

  Vad är Agenda 2030 för ditt företag?

  Det första steget för dig som företagare är att utifrån Agenda 2030 definiera vilka hållbarhetsfrågor som är mest relevanta för ditt företag och era intressenter. Det görs genom att svara på frågor som:

  • Vilka är dina intressenter
  • Vilka områden/frågor påverkar ditt värdeskapande – på kort och lång sikt?
  • Vilka affärsmässiga risker och möjligheter finns med att ligga före eller efter konkurrenterna i dessa frågor?

  Kartläggning av hållbarhetsarbetet

  Almi Mälardalen har även arbetat fram en process där ni tillsammans djupdyker i ditt företags behov och gör en kartläggning. De tittar på företagets hållbarhetsområden och identifierar dina fokusområden. Tillsammans sätter ni upp mål och du får en framtidsplan. Gäller företag som redan har ett påbörjat arbete men även de som är redo att börja.

  Bättre och hållbara gästupplevelser

  Besöksnäringen är ett skyltfönster för den svenska hållbara livsstilen och när allt större krav ställs från gäster och samarbetspartners på hög kvalitet och en tydlig hållbarhetsprofil är det viktigt att ligga i framkant. Swedish Welcome hjälper företagare och verksamhetsledare att hitta strukturen i detta arbete och även kopplingarna till Agenda 2030.

  Hållbarhetsguide och kommunikation

  På verksamt.se finns bland annat en hållbarhetsguide samt tips om hur du kommunicerar ditt hållbarhetsarbete. För att dina intressenter ska förstå vad ditt företag gör för att bidra till ökad hållbarhet behöver du kommunicera det. Det kan leda till ökat engagemang hos medarbetare samt nöjdare kunder och samarbetspartners.

  Rådgivning och stöd kring energieffektivisering

  Energikontoret i Mälardalen hjälper dig med platsbesök, rådgivning, energianalyser, söka finansiella stöd, prioritera åtgärder och hitta rätt energitjänstleverantörer. Du kan också delta på kostnadsfria föreläsningar om energi, hållbara transporter, digitalisering och cirkulär ekonomi.

  AB färre än 50 anställda som vill göra en stor energieffektivisering

  Ansök om bidrag för att göra lokalen du bedriver din verksamhet i mer energisnål och klimatsmart. Det kan till exempel handla om att byta ut kompressorer, ventilation, belysning eller skaffa bättre isolering. Du kan få 50 % av kostnaderna och som mest kan du få 900 000 kronor i bidrag. Du får ha max 300 000 kronor i resultat före bokslutsdispositioner vid senaste godkända årsredovisning. Obs! investeringen får inte vara påbörjad.

  AB färre än 50 anställda som vill göra en mindre miljösatsning

  Det här stödet riktar sig till dig som vill göra en lite mindre satsning för att minska ditt företags energikostnader och miljöpåverkan. Det kan till exempel handla om att byta till LED-belysning, anlita en konsult för att göra ett klimatbokslut eller börja implementera en mer cirkulär affärsmodell. Du kan få stöd med 80 procent av en maximal kostnad på 60 000 kronor, vilket innebär ett bidrag på högst 48 000 kronor. Obs! investeringen får inte vara påbörjad.

  Stöd installation laddstation för elbilar

  Ladda bilen är ett stöd för installation av laddningsstation vid bostäder eller en arbetsplats. De som bor i bostaden eller de som är anställda på arbetsplatsen ska vara de huvudsakliga användarna. Till viss del kan stationerna användas av besökande och andra.