Fler webbplatser

Stöd och information till företag som påverkas av Ukrainakrisen

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Namn: Madeleine Ahlqvist
  Befattning: Chef för näringslivsenheten
  Telefon: 0220-24660
  E-post: madeleine.ahlqvist@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Rysslands pågående invasion av Ukraina är en stor tragedi som kommer att orsaka stort mänskligt lidande för det ukrainska folket. Situationen får också konsekvenser för företag som handlar med de inblandade länderna eller har anställda på plats. Här finns information och länkar som kan vara ett stöd för dig som företagare.

  Kommerskollegium

  Kommerskollegium är Sveriges myndighet för utrikeshandel och EUs inre marknad. De har öppnat upp ett särskilt telefonnummer för bolag som har frågor kopplat till sanktionerna.

  Telefonjour hos Kommerskollegium, telefon 08-690 49 20

  Svenskt Näringsliv

  Svenskt Näringsliv är en svensk arbetsgivarorganisation som företräder privata företag i Sverige. De tar fram konkreta förslag på åtgärder och reformer som gagnar företagsklimatet, sprider kunskap och bildar opinion.

  Business Sweden

  Business Sweden har också information om vad sanktionerna mot Ryssland innebär för dig som företagare. Här kan du bland annat läsa om hur stor Sveriges handel med Ryssland är och hur den globala leverenskedjan påverkas.

  Tullverket

  EU:s sanktioner mot Ryssland påverkar dig som handlar med Ryssland, Belarus och vissa områden i Ukraina. Det kan medföra att tullhanteringen tar längre tid än vanligt.

  Arbetsförmedlingen

  Arbetsförmedlingen har tagit fram information om vad som är viktigt att tänka på om du vill anställa en person från Ukraina.

  Verksamt.se

  Informationssäkerhet handlar om åtgärder som förhindrar att information hamnar i fel händer, förändras, förstörs eller inte går att komma åt. Vanliga hot mot din information är att någon vill komma över ditt lösenord för att därefter kunna använda din identitet på nätet, eller dina kortuppgifter för att göra inköp på din bekostnad. Andra vanliga hot är att webbplatser eller datorer kraschar eller drabbas av virus.

  Nationellt cybersäkerhetscenter

  Nationellt cybersäkerhetscenter har publicerat rapporten "Cybersäkerhet i Sverige – rekommenderade säkerhetsåtgärder”. I rapporten hittar du tio konkreta åtgärder som alla verksamheter kan och bör vidta för att stärka skyddet mot IT-angrepp.

  Myndigheten för samhällskydd och beredskap

  De säkerhetspolitiska spänningar som just nu råder på grund av Rysslands invasion av Ukraina kan komma att pågå under lång tid. Det ställer högre krav på att du som företagare är uthållig och ser över sårbarheten i din verksamhet.

  Kontinuitetshantering är ett sätt att säkerställa att ditt företag kan upprätthålla verksamheten på en acceptabel nivå, oavsett vad som händer.