Fler webbplatser

Tryggare och säkrare lämning och hämtning vid Lindboskolan

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Projektledare för gator och utemiljö
  Telefon: 0220-24038

  Ett arbete med att bygga om och utöka parkerings­ytan vid Lindbo­skolan, samt bygge av en avlämnings­ficka ut­efter Tors­vägen kommer ut­föras under sommaren. Syftet är att öka trygg­heten och göra det säkrare att lämna och hämta barn vid skol­dagens början och slut. Arbetet ska vara färdigt till skol­starten i augusti.

  Barn spela basket på Lindboskolans skolgård

  Arbetsgången

  Området där arbetet sker är utefter Torsvägen öster om Lindbo­skolan.

  • Onsdag 12 juni påbörjas arbetet med att ta ner alla träd för att kunna bygga om hela parkeringsytan.
  • Den 17 juni börjar entreprenören rivning av ytan samt, flytt av gång- och cykelbanan i sidled. Gång- och cykel­bana ska flyttas för att göra plats för en avlämnings­ficka vid sidan av vägen.
  • Cykelställen kommer att flyttas.

  Allt arbete ska vara klart innan skolan börjar igen i augusti.

  Där arbete pågår kommer vägen helt eller delvis att spärras av och infart till skolan kommer att blockeras.

  Tänk på följande

  • Framkomligheten kommer att vara begränsad.
  • Kör sakta och uppmärksamma tillfälliga trafikhänvisningar.
  • Det är förbjudet att vistas innanför avspärrat arbetsområde.
  • Föräldrar håll gärna ett extra vakande öga på barnen.

  Vi ber om överseende med eventuella problem arbetet kan orsaka. Vi jobbar för att du ska påverkas så lite som möjligt.