Fler webbplatser

Skogsavverkning i Duvhällarna, Näs och Tuna/Rallsta

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Namn: Henrik Ersgård
  Befattning: Markförvaltare/GIS-ingenjör
  Telefon: 0220-24064
  E-post: henrik.ersgard@hallstahammar.se

  Med start i december 2023 fram till januari/februari 2024 sker skogsavverkning uppe vid Duvhällarna samt nere i Näs och i Tuna/Rallsta i Hallstahammar. Vi vill varna för att gå i närheten av skogs­maskinerna när de är i drift! Håll ett av­stånd av minst 90 meter. Tänk särskilt på att ha koll så inga barn leker i när­heten av maskiner och av­verknings­områden.

  Varningsskylt om skogsarbete

  Vissa avverkningar kommer att ske relativt nära bostadsbebyggelse och i områden där flera leder/stigar kommer att påverkas. Flera sträckor av motionsspåret vid motionscentrum i Hallstahammar kommer också att påverkas.

  De rödmarkerade ytorna (se kartor nedan) kommer att gallras, det vill säga glesas ur, så att kvarlämnade träd kan öka sin tillväxt. Avverkning kommer även att ske på grund av granbarkborre-angrepp.

  Avverkningarna kommer att ske under dagtid mellan klockan 05.00 och 14.00.

  Farligt att gå för nära

  Det är förenat med livsfara att vistas inom 90 meter från avverknings­maskinen när den är i drift! Särskilda varningsskyltar om att skogsavverkning pågår kommer att sättas upp i samband med avverkningen.

   

  Översiktskarta över avverknings­ytor

  Avverkning (Översikt)

  Samtliga avverkningsytor norr om Duvhällarna. Ytorna är indelade i tre olika områden enligt kartorna nedan. Tänk på att det är förenat med livsfara att vistas inom 90 meter från avverknings­maskinen när den är i drift!

   

  Karta över avverkningsytor vid motionscentrum

  avverkning_montionscentrum

  Vid motionscentrum är det följande stråk och leder som påverkas:

  • Motionsspåren (3km och 5km)
  • MTB-spåret
  • Gröna spåret
  • Bruksleden

  OBS! Vid behov kan motionsspåret komma att stängas av och band kommer då att sättas upp. Respektera detta och tänk på att det är förenat med livsfara att vistas inom 90 meter från avverknings­maskinen när den är i drift!

   

  Karta över avverkningsytor norr om Mogatan

  avverkning_mogatan

  Norr om Mogatan är det följande stråk och leder som påverkas:

  • Gula spåret
  • Gröna spåret
  • Övriga stigar (vit-streckade i kartan)

  Tänk på att det är förenat med livsfara att vistas inom 90 meter från avverknings­maskinen när den är i drift!

   

  Karta över avverkningsytor norr om deponin

  avverkning_deponin

  Vid gamla deponin är det följande stråk och leder som påverkas:

  • Gröna spåret
  • Bruksleden

  Tänk på att det är förenat med livsfara att vistas inom 90 meter från avverknings­maskinen när den är i drift!

   

  Karta över avverkningsytor i Näs och Tuna/Rallsta

  avverkningsytor näs rallsta tuna

  Vid Tuna/Rallsta så kommer avverkningar att ske runt hundrastplatserna som finns i lövskogen. Dock kommer ingen avverkning att ske innanför stängslet till hundrastplatserna.

  Tänk på att det är förenat med livsfara att vistas inom 90 meter från avverknings­maskinen när den är i drift!

   

  Mer information

  Har du frågor om avverkningarna är du välkommen att kontakta kundcenter på telefon 0220‑240 00.