Fler webbplatser

Skogsavverkning i Näs, Tuna och Duvhällarna

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Med start i februari kommer skogsavverkning ske på flera platser i Hallstahammar. Vi vill varna för att gå i närheten av skogs­maskinerna när de är i drift! Håll ett av­stånd av minst 90 meter. Tänk särskilt på att ha koll så inga barn leker i när­heten av maskiner och av­verknings­område.

  Varningsskylt om skogsarbete

  Vissa avverkningar kommer att ske relativt nära bostadsbebyggelse och i anslutning till motionsspåret vid Duvhällarna i Hallstahammar. De gulmarkerade områdena (se kartor) kommer att gallras, det vill säga glesas ur, så att kvarlämnade träd kan öka sin tillväxt.

  I områden som markerats med röd punkt avverkas de flesta granar för att förhindra angrepp av granbarkborre.

  Farligt att gå för nära

  Det är förenat med livsfara att vistas inom 90 meter från avverknings­maskinen när den är i drift!. Särskilda varningsskyltar om att skogsavverkning pågår kommer att sättas upp i samband med avverkningen.

  Kartbilder – avverknings­område Duvhällarna, Näs och Tuna.

  Karta över planerad skogsavverkning Duvhällarna
  Karta över planerad skogsavverkning Näs och Tuna

  Mer information

  Har du frågor om avverkningarna är du välkommen att kontakta kundcenter på telefon 0220‑240 00.