Fler webbplatser

Hjälp oss stoppa fettproppen

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Utredningsingenjör vatten och avlopp
  Telefon: 0220-24128

  Fett är ett stort problem när det hamnar i avloppet. Både animaliskt och vegetabiliskt fett stelnar och fastnar i ledningarna. Då och då uppmärksammas det i media att man funnit stora fettklumpar i avloppsrören. Problemet finns även i Hallsta­hammar, även om man i vår kommun inte hittat regelrätta klumpar. För att underlätta för dig, delar nu tekniska förvaltningen ut praktiska trattar som gör det enklare att samla upp överblivet fett i exempelvis en pet-flaska eller mjölktetra.

  Fotomontage-fettuppsamling med tratt

  Vi har märkt av ökade problem med att fett­ fastnar och riskerar att täppa igen våra avloppsledningar och pump­stationer. Vi försöker nu göra både privat­personer och företagare upp­märk­samma på problemet och hoppas att vi tillsammans kan hjälpas åt för att minska risken för stopp i ledningssystemet, säger utredningsingenjör på tekniska förvaltningen i Hallstahammars kommun.

  Samla upp fettet istället för att spola ner det

  Olja, smör och andra smälta fetter stelnar när det kommer i avloppet, vilket kan leda till stopp och översvämning både hemma hos dig men också i det kommunala avloppsnätet. Bättre är att du istället samlar upp fettet med en tratt och lämnar det till återbruket så tar VafabMiljö hand om det och tillverkar biogas av det istället. Alternativt kan du torka ur exempelvis stekpannan med ett hushållspapper som du sedan slänger i den bruna kompostpåsen eller i det brännbara hushållsavfallet.

  Hämta en smart uppsamlingstratt – en Eco-tratt

  Tekniska förvaltningen delar ut smarta fett-trattar till dig som bor i Hallstahammar. Trattar som du kan använda för att samla upp det flytande fettet och oljorna som blir kvar efter din matlagning.

  Trattarna finns att hämta i kommunhuset på Norra Prästgårdsgatan 1 i Hallstahammar.