Fler webbplatser

Nu börjar vi ta upp sand och sopa gatorna

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Vecka 13 sätter vi igång med sandupptagningen. Vi börjar i Hallstahammars centrum sen går vi vidare till Duvhällarna och fortsätter söderut. Vi kommer att uppdatera kontinuerligt var vi sopar någonstans både här på webben och på facebook.

Traktor som sopar sand

Fastighetsägare har ett ansvar

Ansvaret för att sopa och ta bort sand från trottoar eller ytan närmast tomtgräns är fastighetsägarens.

Passa på att sopa innan vi sopat gatan

Om sanden inte tagits upp på din gata får du som fastighetsägare gärna sopa ut sand från trottoaren men kvistar och löv ska inte sopas ner. Sanden du sopar ut ska inte ligga i högar eftersom det då blir svårare för maskinen att fånga upp den. Kommer det mycket regn eller snö ställer vi in all sandupptagning.