Fler webbplatser

Nu kommer årets sista Gröna Drake

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Årets sista nummer av Gröna Draken delas ut från helgen vecka 48 och under vecka 49. Då Gröna Draken handlar om samhällsinformation ska de läggas i allas brevlådor runt om i kommunen. Om din låda missas och förblir tom - kontakta redaktionen för tidningen! Och du - du kan även läsa tidningen som e-tidning.

Läs papperstidning eller digital e-tidning

Under vecka 49 delas Gröna Draken nummer 4-2019 ut. Vi hoppas att tidningen inte försvinner bland reklamen. Har du "Nej tack till reklam" på brevlådan ska du ändå få tidningen, eftersom det handlar om samhälls­information.

Får du inte Gröna Draken i brevlådan är redaktionen tacksam om du hör av dig till dem så de kan göra en reklamation hos utdelaren. Mejla till gd@fa21.se

Gröna Drakens bakgrundshistoria

Gröna Draken grundades 1994 inspirerad av FN:s konferens i Rio 1992, som handlade om miljö och utveckling. I Rio hade världens länder enat sig om ett handlingsprogram för det 21:a århundradet. Det pratades mycket om underifrånperspektiv och om människors delaktighet. Tanken med Gröna Draken var att tidningen skulle bli ett redskap i det lokala Agenda 21‑arbetet. Gröna Draken har sedan starten 1994 kommit ut med fyra nummer per år och delas ut till samtliga cirka 135 000 hushåll i Västmanlands län. Tidningen produceras av en frilansgrupp bestående av journalister, fotografer, illustratörer och formgivare.

Förbundet Agenda 2030

Förbundet Agenda 2030:s roll är att vara pådrivare, kunskapsspridare och nätverksbyggare för hållbar utveckling. Förbundet är organiserat i en styrelse med elva ledamöter samt ett kansli. Styrelsen representerar medlemmarna som kommer från olika företag, myndigheter och organisationer inom offentlig, privat och ideell sektor i Västmanlands län med omnejd. Hallstahammars kommun är en av 70-talet medlemmar.

Förbundet hette tidigare Förbundet Agenda 21.

Dela av framsidan på tidningen Gröna Draken