Fler webbplatser

Pågående gatu- och vägarbeten

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Vägarbeten som pågår under sommaren och kommande höst påverkar framkomligheten i lite olika områden i kommunen. Arbetet som Trafikverket utför på E18 påverkar resenärer i Hallstahammar bland annat genom att hållplatsen för buss 511 tillfälligt fått en ny placering vid Ingomacken i korsningen Norra Västeråsvägen och Rallstavägen.

Kartbild över vägarbetsområdet område Lövboås

Fram­komlig­heten på­verkas när vatten­lednings­nätet renoveras

Renoveringen av vattenledningsnätet innebär grävarbete och tillfälliga avstängningar av flera väg- och gatuavsnitt. Arbetet innebär att en del av Videvägen (mellan Trädgårdsgatan och Lövsångarvägen/Morkullevägen) är avstängd för trafik till och med den 1 oktober 2019.

Aktuella vägomledningar märks ut med pilar. Vi ber dig som trafikerar området att sänka farten och vara uppmärksam på de tillfälliga trafikhänvisningar som finns.


Tillfällig hållplats för buss 511 vid Ingo

511:ans hållplats flyttas till­fälligt på grund av väg­arbete på E18

Trafikverket arbetar med att bygga en ny bro vid trafikplats Västjädra. Det kommer att påverka trafiken främst på E18, men även andra vägar i och omkring vår kommun till och med oktober.

Kollektivtrafiken påverkas

Busslinje 511 leds om till gamla Hallstavägen vissa turer på grund av byggnation av den nya bron över E18 vid Västjädra.

Hållplatsen för buss 511 på Västeråsvägen i riktning mot Västerås är tillfälligt avstängd. Resenärer hänvisas till en tillfällig hållplats som placerats vid Ingomacken/ Rallstavägen.

Information och tips när vattnet tillfälligt stängs av

  • När vattnet tillfälligt stängs av: Vi meddelar dig som påverkas innan vattnet stängs av. Avstängningen blir under dagtid. Fyll en eller flera behållare med vatten innan avstängningen om du behöver vatten för matlagning, hygien etc.
  • Grumligt vatten kan förekomma efter en avstängning. Grumligheten är ofarlig. Undvik att tvätta ljus tvätt i samband med avstängningen. Spola en stun di första tappstället efter vattenmätaren tills vattnet är klart igen.

Några "kom ihåg-tips" vid vägarbeten

  • Visa alltid hänsyn. Kör sakta och uppmärksamma tillfälliga trafikhänvisningar. Tänk på säkerheten både för de som arbetar vid vägarbetet men också för dina medtrafikanter. Om du har möjlighet, välj en annan väg.
  • Framkomligheten begränsas. Du kan behöva parkera din bil utanför tomten om vårt arbete blockerar din infart.
  • Säkerhet vid avspärrat område. För din och vår säkerhet ber vi dig att inte vistas innanför avspärrat arbetsområde. Föräldrar, håll gärna ett extra vakande öga på barnen.

Ha lite tålamod och överseende

Vi ber om överseende med eventuella problem vårt arbete orsakar. Vi jobbar för att du ska påverkas så lite som möjligt. Arbetet är nödvändigt för att vi även i fortsättningen ska kunna leverera ett bra och säkert dricksvatten till dig.

Mer information

Om du har frågor, synpunkter eller vill veta mer om arbetet är du välkommen att kontakta kommunens kundcenter som lotsar dig vidare till rätt person.

Vägarbetsområde