Språk
Stöd och omsorg / Vuxenutbildning

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen består av studier på grundläggande och gymnasial nivå samt svenska för invandrare (sfi). Målet är att stötta och stimulera vuxna i sitt lärande med syftet att ge vuxna sådana kunskaper de behöver för att klara sig i samhälls- och yrkeslivet.
Alla ansökningar ska gå genom Vuxenutbildningen i Hallstahammar.

Missa inte att ansöka till kurser hösten 2017

För vissa anordnare (gäller främst för studier via Vuxenutbildningscentrum i Västerås) så ska ansökan skickas i god tid innan kursstart så passa på att kontakta studie- och yrkesvägledare Carin Bengtsson för att göra upp en studieplan och fylla i ansökan, Carins kontaktuppgifter hittar du här

Ansökan gällande utbildning via Vuxenutbildningscentrum

  • Ansökan sker genom Vuxenutbildningen i Hallstahammar, ansökningarna ska vara oss tillhanda senast två (2) veckor innan sista ansökningsdag. Se Vuxenutbildningscentrum i Västerås hemsida


Teoretiska studier på grundläggande och gymnasial nivå

  • Distansstudier - start varje måndag, ansökningar tas emot löpande.

 

Yrkesutbildningar - vård och omsorg samt barn och fritid

  • Vård och omsorg startar fyra (4) gånger per år - ansökan ska vara utbildaren tillhanda senast fyra (4) veckor innan kursstart
  • Barn och fritid startar två (2) gånger per år - ansökan ska vara utbildaren tillhanda senast fyra (4) veckor innan kursstart

Har du frågor kontakta studie- och yrkesvägledare Carin Bengtsson.


Vem får studera på Vuxenutbildning?

Utbildningarna är till för dig som är bosatt i Hallstahammars kommun. Du är behörig att läsa inom kommunal vuxenutbildning från och med andra halvåret du fyller 20 år. Om du har studiebevis eller gymnasieexamen från ungdomsgymnasiet kan du vara under 20 år.


Vuxenutbildning är till för dig som

  • har kort tidigare utbildning och känner att du vill öka på dina  kunskaper
  • behöver komplettera utbildningen från gymnasieskolan för att få behörighet
    till högre studier 

Ansökningshandlingar finns att hämta hos Vuxenutbildningen eller kan laddas ned som pdf längst ner på sidan.

Vad händer om det är många sökande till samma utbildning?

Om det är många som söker till samma utbildning ska ett urval göras, detta sker i enlighet med Vuxenutbildningsförordningen.

Rätt till komvux

Från och med 1 januari 2017 är det en rättighet att gå utbildningar inom kommunal vuxenutbildning (komvux) för att bli behörig till högskola eller yrkeshögskola. Läs mer här

Frågor kring ansökan eller för studievägledning kontakta studievägledare