Språk

Angående skogsbranden i Kvarnskogen - räddningsinsatsen är nu avslutad

2018-05-28 08:59

Mälardalens brand- och räddningsförbund har nu avslutat räddningsinsatsen i Kvarnskogen. Markägaren tar nu över och gör efterkontroller. Skogsbrandflyget konmmer att göra extra kontroller under den kommande tiden. 

Det är som bekant mycket torrt i skog och mark just nu och vi vill påminna om det eldningsförbud som råder. Var vaksam om ni ser någonting som kan vara en brand och rapportera detta omedelbart till 112. 

Eldningsförbudet innebär att man inte får elda eller grilla i naturen eller på allmän plats. Förbudet gäller även alla parker.

Det är tillåtet att elda i trädgårdsgrillar och på iordningställda grillplatser. Du får enbart använda icke gnistbildande bränsle, så som briketter eller kol. Engångsgrillar får inte användas.

Den som eldar är alltid ansvarig för elden.

Eldningsförbudet gäller tills vidare och upphör då räddningschef i beredskap meddelar detta.