Språk
Uutuudet / Hallstahammar on ...

Hallstahammar on vuoden ruotsinsuomalainen kunta!

Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta on valinnut Hallstahammarin vuoden ruotsinsuomalaiseksi vähemmistökunnaksi. Tunnustus merkitsee sitä, että Hallstahammar on Hallstahammar on innovatiivisella ja systemaattisella työllä tukenut ruotsinsuomalaisten lasten ja nuorten kaksikielisyyttä.

Kunniakirjan vastaanottaa kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja Reijo Tarkka, Seppo Remes suomiseurasta ja kunnan suomenkielinen tiedottaja Marianne Kiiskilä Sigtunan kunnassa joka vastaanotti kunniakirjan viime vuonna.

-          Olemme tosi onnellisia ja kiitollisia tästä kunniakirjasta. Tärkeä tekijä menestykseen on kunnan ja suomenkielisten organisaatioiden välinen hyvä yhteistyö, sanoo Marianne Kiiskilä.

Neuvonpito ja yhteistyö ovat avaintekijät menestykseen
Hallintoalueen työn suunnitellaan suomenkielisten organisaatioiden edustajien, kunnan politikkojen ja virkamiesten kanssa hallintoalue johtoryhmässä. Ruotsinsuomalaiset edustajat ovat siis mukana päättämässä miten valtiontukea käytetään ja heillä on suora yhteys kunnan politikkoihin. Kunnan ja suomenkielisten organisaatioiden yhteistyö on johtanut rikkaaseen kulttuuri- ja teemapäivä tarjontaan. Vuosien aikana ollaan yhdessä järjestetty yli 70 tapahtumaa muun muassa tiedotustilaisuuksia, teemaluentoja, teatteria, konsertteja, yhteislauluiltoja, kulttuuriiltoja ja perhepäiviä.

-          Suomenkieliset organisaatiot ja kunta ovat yhdessä järjestäneet monta eri tapahtumaa. Teemme myös yhteistyötä lähikuntien kanssa. Meillä on ollut aika paljon menestystä joka on johtanut siihen että ruotsinsuomalainen vähemmistö on saanut kokea ja oppia asioita, sanoo Seppo Remes.

Kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja, Reijo Tarkka, on myös sitä mieltä että kunnan ja suomenkielisten organisaatioiden välinen yhteistyö on vähemmistötyön menestyksen avaintekijä:

-          Hallintoalue johtoryhmässä on kaksi politiikkoa mukana ja tapaamme neljä kertaa vuodessa. Vuosien aikana on ollut paljon toimintaa ja se on positiivistä kunnan suomenkielisille asukkaille.

Edistää ja suojella suomen kieltä
Yksi kunnan suurimmista haasteista hallintoalueena on tukea vähemmistökielen säilyvyyttä elävänäkielenä.
 - Tämä reformi tuli myöhään ja meillä on haaste saada kolmannen sukupolven ruotsinsuomalaiset omaksumaan suomalaisuus esimerkiksi että lapset ilmoittaisivat itsensä suomenkielen opetukseen, sanoo Seppo Remes.

Jotta suomen kieli pysyy elävänä kielenä myös tulevaisuudessa Hallstahammarin kunta panostaa toimiin jotka vahvistavat ja säilyttävät suomen kieltä. Muun muassa tarjoamalla kaksikielisiä kielipakkauksia lastenneuvolassa, kaksikielistä esikoulutoimintaa kuudessa kunnan esikoulussa, äidinkielen opetusta koulussa ja suomenkielen peruskurssi peruskoululaisille jotka eivät osaa mutta haluavat oppia puhumaan suomea. 

Kunta liputtaa ruotsinsuomalaisten päivänä
Hallstahammar liputtaa ruotsinsuomalaisella lipulla ruotsinsuomalaisten päivänä 24.2 ja tarjoaa suomalaisia ja ruotsalaisia makeisia Hallstahammarin kirjastossa.
Ruotsinsuomalaisilla on virallinen päivä vuodesta 2011 lähtien ja alkaen 2013 tämä päivä on ollut myös Ruotsin kalentereissa. Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta valitsi vuosikokouksessaan 30.3.2014 äänin 28-5 lippukilpailun voittajan ja yleisöäänestyksessä eniten ääniä saaneen lippuehdotuksen ruotsinsuomalaisten lipuksi. Lipun on suunnitellut Andreas Jonasson. Päivää vietetään metsäsuomalaisten ja Carl Axel Gottlundin syntymämuistoksi. Gottlund oli suomenkielen esitaistelija.

Perustelu
Hallstahammarin kunta työskentelee systemaattisesti ja innovatiivisesti vähemmistöoikeuksien toteuttamiseksi. Kunta on toiminut edelläkävijänä tukiessaan ja kannustaessaan aktiivisesti lasten kiinnostusta suomen kieleen tarjoamalla suomen opetusta koulussa myös vasta-alkajille. Kunta tarjoaa toisin sanoen enemmän kuin mitä laki edellyttää. Jatkuvien kartoitusten ja tehokkaan koordinoinnin avulla kunta tarjoaa iäkkäille suomenkielisille turvallisen vanhuuden. Kunta on myös yhteistyössä muiden alueen kuntien kanssa löytänyt tapoja järjestää runsasta kulttuuritarjontaa suomenkieliselle väestölleen. Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta onnittelee Hallstahammarin kuntaa sen erinomaisesta vähemmistötyöstä.