Språk
Lapset ja koulutus / Äidin kielen opetus

Äidinkielenopetus

Monet lapset ja nuoret kasvavat monikielisissä perheissä. Tuki näitten lasten ja nuorten kehitykselle on äidinkielenopetus esikoululuokkalaisille, sekä peruskoululaisille ja perusvammaiskoululaisille.

  • Äidinkielellä on suuri merkitys lapsen identiteettiin ja itsetuntoon.
  • Äidinkieli on lapsen oppimiskyvyn perus.
  • Lapsi oppii toisen kielen ja muut aineet helpommin.
  • Yhteiskunnalla on suuri etu siitä että on monikielisiä ihmisiä.

 
Kaikilla lapsilla ja nuorilla, joilla on kieli jota puhutaan kotona on oikeus saada äidinkielenopetusta. Nämä oppilaat voi myös saada tarvitessaan apua äidinkielellään opiskelu ohjaajalta.

Koulu päättää jos oppilas saa tämän tuen.  

Organisaatio

Äidin kielen opetus on vapaaehtoinen. Aloittaakseen ryhmän tarvitaan vähintään viisi oppilasta ja opettaja. Vähemmistökielille romani chib, suomenkielelle, saamenkielelle, jiddisch ja meänkielelle riittää että on vähintään yksi oppilas joka hakee äidinkielenopetusta. Ei vaadita että kieli on oppilaan päivittäinen käyttökieli kotona.  

Opetus on vakinaisen koulupäivän jälkeen ja mahdollisesti toisessa koulussa. Kevään aikana lähetetään hakemuslomakkeet esikouluille. Henkilökunta on vastuussa siitä että täytetyt lomakkeet tulee perille Nibblekoulun toimistoon. Ilmoittautuminen on sitova ja on voimassa toistaiseksi, kunnes huoltaja kirjallisesti ilmoittaa että haluaa äidinkielenopetuksen päättyvän. Tämän voi ainoastaan tehdä kahden lukukauden välillä.

Arvostelu ja/tai todistus

Luokanopettajan kuuluu ennen kehityskeskustelua hakea kirjallinen arvostelu myös äidinkielen opettajalta.

Oppilaat saavat todistuksen äidinkielessä ne lukukaudet jolloin saa todistuksen muissakin peruskoulu aineissa. Äidinkielen todistuksella on sama ansioarvo kun toisilla todistuksilla kun hakee jatkokoulutusta peruskoulun jälkeen.