Språk
Tuki ja sosiaalip... / Kotisairaanhoito

Kotisairaanhoito

Syyskuun ensimmäisestä päivästä 2012 siirtyy kotisairaanhoidon kunnan vastuulle.

 Mistä kunnat vastaavat?


Kuntien vastuulle siirtyy kotisairaanhoito, sairaanhoitajien, työterapeuttien ja lääkintävoimistelijoiden kotikäynnit:

 •  henkilöille, jotka ovat 18-vuotiaita tai sitä vanhempia
 •  terveyskeskuksen vastuulla oleville potilaille
 •  ympäri vuorokauden, vuoden jokaisena päivänä
 •  sekä ensiapu – että suunnitellut käynnit.

 

 

 

 

 

Mitä tämä merkitsee?

Jos et pääse itse tai jonkun muun avustamana terveyskes-kukseen, voit saada apua kotiisi.

Kuten aikaisemminkin ota yhteys terveyskeskukseen ja terveyskeskus ottaa tarvittaessa yhteyttä kotisairaanhoitoon.

Kunnan kotisairaanhoidossa työskentelee laillistettuja sairaanhoitajia, työterapeutteja ja lääkintävoimistelijoita.

Miten kotisairaanhoito jakautuu?


Kunnan vastuulla on:

 •  Sairaanhoitajien, työterapeuttien ja lääkintävoimistelijoiden kotona suorittamat terveys- ja sairaanhoitotoimet potilaille, jotka kuuluvat kotisairaanhoidon piiriin.
 •  satunnaiset kotikäynnit
 •  kotona tapahtuva kuntoutus
 •  asumisolojen sopeuttaminen ja todistukset asunnonsopeuttamisesta
 •  apuneuvon/välineiden määräys ja sovittaminen/ kokeileminen
 •  pitkäaikaisesti toimintarajoitteisten henkilöiden kuntoutus sekä toistuvien kuntoutusjaksojen tarve.

Maakäräjien vastuulla on:

 •  lääkäritoimenpiteet kotikäyntien yhteydessä.