Språk

Utbildning för dig som är intresserad av uppdraget som god man eller förvaltare

2018-03-08 10:39

Tid: torsdag 19 april kl. 17.30-19.30
Plats: Kommunfullmäktigesalen i  kommunhuset

Du som inte hade möjlighet att medverka på höstens utbildningar eller som är NY ställföreträdare eller kanske vill ha repetition är välkommen till detta utbildningstillfälle. 

Överförmyndarnämnden måste försäkra sig om att gode män och förvaltare har den kunskaps som krävs för uppdraget. Det handlar också om att du som har ett uppdrag ska känna att du vet vad uppdraget innebär och att du får chans att lära dig mer inför kommande uppdrag. Därför erbjuder vi denna utbildning.

Utbildningen består av två delar. Den första delen fokuserar på ställföreträdeskapet innebörd. Det vill säga vad uppdraget som god man eller förvaltare innebär. Det handlar förstås om att den som behöver en god man ska få rätt hjälp. 

Den andra delen fokuserar på redovisning. Som god man behöver man inte vara expert på privatekonomi eller juridik, men eftersom du har ansvar för någon annans ekonomi måste du kunna visa oss hur du har skött ekonomin under året.

En god man eller förvaltare utses till myndiga personer som behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom och sörja för sin person, och god man/förvaltare förordnas första gången (dvs. vid anordnandet) av tingsrätten. Den person som har god man eller förvaltare kallas ställföreträdare.

Anmäl dig till utbildningen via genom att mejla till Överförmyndarnämnden.

Varmt välkommen!