Språk

Kampanj mot sexköp - Du avgör!

2017-03-14 09:56

Ta ställning mot sexköp! Varje dag utnyttjas människor olagligt i den svenska sexhandeln. Ska det fortsätta så här? Du avgör! Utan efterfrågan på sexuella tjänster mot betalning skulle vi inte ha någon prostitution eller människohandel för sexuella ändamål. Nu pågår kampanjen Du avgör! Den riktar ljuset mot den som bär det yttersta ansvaret – sexköparen. #duavgör

Sedan första januari 2017 finns en regionkoordinator i arbetet mot prostitution och människohandel i Västmanlands län. I arbetet ingår att öka kunskapen hos myndigheter och att sprida kunskap hos allmänheten för att förebygga att personer utnyttjas för prostitution och utsätts för människohandel för sexuella ändamål. Att lokalt sprida kampanjen Du avgör!, som är en kampanj mot sexköp, är en del i det här arbetet.
– Vi har sett att antalet sexannonser har ökat i Västmanland från ca tolv per dag till 25. Det är en oroväckande utveckling som betyder att det finns en efterfrågan i vårt närområde på sexuella tjänster. De som köper sexuella tjänster kanske inte tänker på att de bidrar till människohandel och grov brottslighet. De vet säkert inte heller att det finns hjälp att få. En del i mitt arbete är att bidra till att de som utsätts får hjälp men även att ge information till de som köper sex om hur de kan få stöd att förändra sitt beteende, säger Jenny Storm, regionkoordinator i arbetet mot prostitution och människohandel för region Mitt.

Köp av sexuella tjänster är förbjudet i Sverige sedan 1999. Den som har en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning kan dömas till böter eller fängelsestraff upp till ett år.

Kampanjen Du avgör! är ett samarbete mellan Sveriges länsstyrelser, polis, socialtjänst, åklagare och migrationsverk genom Nationellt Metodstöd mot prostitution och människohandel (NMT) samt Plattformen Civila Sverige mot människohandel.

Här kan du läsa mer: www.duavgör.se