Språk

Galen och stolt - en turné om psykisk ohälsa

2017-09-18 11:21

Den 21 september kommer turnén till Hammartorget i Hallstahammar kl. 15.30 – 16.30. På plats kommer det att finnas bokbord, sång, clowner, konstutställning och berättande om egna erfarenheter av att leva med psykisk ohälsa.

Syftet med turnén är att skapa större kunskap om och förståelse för psykisk hälsa och ohälsa och visa att vi kan prata öppet om psykisk hälsa/ohälsa.

Läs mer på www.sv.se/tillsammans

Galen och stolt arrangeras av Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland inom Arvsfondsprojektet ”Tillsammans för psykisk hälsa” i samverkan med Region Västmanland, Västerås Stad samt Sala, Hallstahammars, Surahammars, Fagersta, Norbergs, Köpings och Arboga kommun och föreningarna RSMH Västmanland Sala och Hallstahammar, Attention Västerås och Sala, Balans Västerås, ÅSS Västerås, Frisk & Fri Västerås samt olika skolor i Västmanland.