Språk
Innehåll
 
Budget- och skuld... / Inför ditt besök ...

Inför ditt besök hos budget- och skuldrådgivaren

Förbered ditt besök på budget- och skuldrådgivningen genom att ta med:

  • Aktuella inkomstuppgifter (lönespecifikation, utbetalningsavifrån Försäkringskassan, pensionsmyndigheten eller annat). Om du är sammaboende/gift, ta med dig uppgifter även på din partners inkomster.
  • Aktuell hyresavi eller uppgift om din boendekostnad. Om du bor i en bostadsrätt eller egen fastighet, ta med lånehandlingar.
  • Översiktsbild av dina skulder hos Kronofogden. Om du har pågående utmätning i din inkomst kan du även ta med beslutet om utmätning.
  • Kopia av din senaste deklaration, främst "Specifikation till inkomstdeklaration" och "Preliminär skatteuträkning till inkomstdeklaration" (gulvitrandiga blanketten).
  • Skriftlig information om dina skulder, till exempel brev från inkassobolag eller fordringsägare.
  • Kostnader för exempelvis hemtjänst, färdtjänst, barnomsorg eller extraordinär sjukvård.
  • Om du är sjukskriven, ta med läkarintyg.
  • Om du är arbetssökande, ta med en aktuell handlingsplan från Arbetsförmedlingen.
  • Om du har försörjningsstöd, ta med ett intyg från din socialsekreterare.