Vi finns för dig - Hallstahammars kommun

Språk
Personligt ombud / Vi finns för dig

Vi finns för dig

Tillsammans med dig kartlägger Personligt ombud dina behov och önskemål av vård, stöd och service som du har rätt till och som finns att tillgå.

Samordning av insatser

Vi kan ge dig stöd i att ansöka om och följa upp dina insatser samt se till att de är samordnade utifrån dina behov och önskemål. Vi kan även stödja dig i kontakter med kommun, landsting och andra myndigheter.

Vi kan ge information om rättigheter och skyldigheter, ge hänvisningar samt fungera som samtalsstöd. Det kan till exempel handla om ekonomi, hälsa eller sysselsättning.

Tystnadsplikt

Att få stöd och hjälp från Personligt ombud kostar ingenting, och vi har tystnadsplikt. Tillsammans med dig kommer vi överens om en plats där vi träffas.