Språk
Om webbplatsen / Sociala nätverk

Följ kommunen i sociala nätverk


Hallstahammars kommun använder sig av sociala medier för att öka kontaktytorna för dig som bor i kommunen och för att utveckla medborgardialogen. Vi finns också där för att marknadsföra kommunen utåt så att fler upptäcker Hallstahammars kommun. 

Kommunen finns på Twitter, Facebook, bloggar och i framtiden även YouTube. I vänsterspalten kan du läsa om vad vi gör i respektive kanal samt också vilka övriga kommunala verksamheter som använder sig av sociala medier. Riktlinjerna för hur Hallstahammars kommun använder sig av sociala medier finns under Informationsmaterial & broschyrer i högerspalten.