Språk
Om webbplatsen / Sociala nätverk

Följ kommunen i sociala nätverk


Hallstahammars kommun använder sig av sociala medier för att öka kontaktytorna för dig som bor i kommunen och för att utveckla medborgardialogen. Vi finns också där för att marknadsföra kommunen utåt så att fler upptäcker Hallstahammars kommun. 

Kommunen finns på Twitter, Facebook, bloggar och i framtiden även YouTube. I vänsterspalten kan du läsa om vad vi gör i respektive kanal samt också vilka övriga kommunala verksamheter som använder sig av sociala medier. Riktlinjerna för hur Hallstahammars kommun använder sig av sociala medier finns under Informationsmaterial & broschyrer i högerspalten.

I korthet gäller följande för alla våra sociala medier:

 1. Innehållet vi publicerar ska vara sakligt, objektivt och opartiskt.
 2. Synpunkter och kommentarer ska besvaras snabbt, korrekt och gärna med ett personligt tilltal.
 3. Läsare ska lätt kunna komma i kontakt med den ansvarige så att synpunkter kan framföras och anmälningar av olämpliga kommentarer kan ske.
 4. Kommentarer, synpunkter eller svar som kan antas strida mot gällande lagstiftning, direktiv och/eller policydokument ska skyndsamt avpubliceras eller raderas.

Kommentar får inte innehålla:

 • förtal, personliga angrepp eller förolämpningar
 • hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller andra trakasserier
 • olovliga våldsskildringar eller pornografi
 • uppmaningar till brott eller utgöra annan brottslig verksamhet
 • olovligt bruk av upphovsrättsligt skyddat material
 • svordomar eller obscena ord
 • kommersiella budskap eller reklam


Kommentarer som rör enskilda ärenden och enskilda personer samt inlägg av politisk debattkaraktär kommer också att tas bort.