Upphandling i Solo- mikroprojektet - Hallstahammars kommun

Språk

Upphandling i Solo- mikroprojektet

2016-11-30 11:09

Almi Företagspartner Mälardalen AB/Solo-Mikroprojektet inbjuder till upphandling av ramavtal gällande konsulttjänster för kompetensutveckling/utbildning inom ett antal affärsutvecklingsområden. Målgruppen utgörs av solo- och mikroföretag, det vill säga småföretagare med behov av kompetensutveckling inom affärsutveckling för sig själv och sina medarbetare. Genomförandet kommer att ske kontinuerligt under 2017 och 2018.

Aktuella utbildningsområden är t.ex. IT/data, Marknadskommunikation, Kundbearbetning, Företagsekonomi, affärsmodellering, Ledarskap/team och ägare/ledning et cetera.

 Volymen uppskattas till ca 10 MSEK under avtalsperioden.

 Sista anbudsdag är 2016-12-18

Samtliga dokument för upphandlingen kan hämtas på www.e-Avrop.com

 

https://www.e-avrop.com/almi/e-Upphandling/Announcement.aspx?id=31382