Projektledare - Hallstahammars kommun

Språk

Projektledare

2016-08-26 13:15

Stutabs projekt Hästmuseum Strömsholm är i behov av att upphandla konsulttjänster för första fasen av projektet, som förhoppningsvis delfinansieras av Leader Mälardalen. Konsulten ska ha goda kunskaper inom hästområdet, samt ha kvalifikationer inom projektledning och kommunikation. Han eller hon bör vara väl bekant med Leader och dess redovisningsmetoder.

Arbetet nedan sker huvudsakligen mellan september 2016 och april 2017. Slutrapportering sker i slutet av 2018.

Offertunderlagsförfrågan konsulttjänster Hästmuseum skall innehålla följande:

  • Ledning under hela projekttiden inklusive ca 6 möten med arbetsgruppen och ca 3 möten med projektgruppen, projektplan och löpande möten under projektets tre år. I priset ska även minst en workshop ingå. 
  • Ekonomiuppföljning och redovisning. 
  • Intervjuer (ca 10), insamling och inventering av befintligt material. Dokumentering av allt material och intervjuer. Offerera pris per intervju med råanteckningar i digital form. 
  • Inläsning, research och sammanställning av relevant befintligt material som finns skrivet om Strömsholm. 
  • Skrivande av guidetexter och skylttexter till samtliga ca 5 guidade slingor. Texterna ska kunna användas till inläsning, på hemsida och i skyltmaterial. 
  • Framställande av detaljplan för ca 5 olika guideslinor och dess innehåll och teman inklusive workshop med arbetsgruppen.
  •  Ljudupptagningar/filmning av utvalda intervjupersoner. Inläsningen sker av skådespelare/speakers. Offerera per ljudupptagning/filmning inklusive speaker. 
  • Foton och bildbearbetning, offerera per bild. 
  • Slutrapport av projektet. Levereras dels i Leaders mall, dels som en populärversion samt en powerpointpresentation.

 

Offert inkommen senast den 2016-08-31 och ställs till:

STUTAB, ordförande Lars Backman, e-post: lars.backman@stutab.se