Projekt för solo- och mikroföretagare lockar många - Hallstahammars kommun

Språk
Innehåll
 

Projekt för solo- och mikroföretagare lockar många

2016-05-30 14:31

Hallstahammars kommun deltar tillsammans med 27 företag i kommunen i ett projekt finansierat av europeiska socialfonden. Projektet erbjuder kompetensutvecklingsinsatser med fokus på affärsutveckling och hållbar tillväxt för cirka 500 utvecklingsinriktade solo- och mikroföretag i Västmanlands län och Örebro län under 2016-2018.

Solo-Mikro är ett europeiskt socialfondsprojekt som drivs av Almi Företagspartner Mälardalen i samverkan med Västmanlands läns kommuner samt Företagarcentrum i Sala, Tillväxtgruppen i norra Västmanland, Coompanion, Företagarna, Handelskammaren Mälardalen, Landstinget Västmanland, Lantbrukarnas Riksförbund, Studieförbundet Vuxenskolan, VKL, Västerås Science Park och Winnet Västmanland.

I projektet får Örebro och Västmanland läns solo- och mikroföretagare genom kompetenhöjande insatser möjlighet att utveckla sitt företag med fokus på affärsutveckling Projektet Solo-Mikro ger ensamföretagare och företagare med upp till nio anställda möjligheten att utveckla sitt företag inom områden där behov finns. I projektet, som drivs av Almi Mälardalen, får utvalda företag med vilja att utveckla och utvecklas möjlighet att genom olika kompetenshöjande insatser ta nästa steg i sitt företagande.

Tre faser

Projektet har tre faser: analys, genomförande och tillämpning och pågår under en treårsperiod. De företag som gjort sin intresseanmälan på Almis webbsida får en länk skickad till den e-postadress man angivit. Länken går till en digital kompetensbehovsanalys med en uppsättning påståenden kopplat till kompetens inom affärsutveckling.

-Projektets tre faser syftar till att få deltagande företag att främst fokusera på att affärsutveckla sitt eget företag. Kravet för att få vara med i projektet är därför att man som företagare har en stor vilja att utveckla sin verksamhet och att utvecklas som ledare. Företagen ska också vara förberedda på att arbeta med företagets affärsutveckling med stöd av kompetenshöjande insatser. De måste satsa sin egen tid i projektet och resultatet är givetvis helt beroende på företagaren och medarbetarnas egna engagemang. Vidare måste man arbeta 50 % i företaget och ha gjort minst ett bokslut, förklarar Madeleine Ahlkvist, Näringslivschef på Hallstahammars kommun.

Madeleine berättar också att förutom att företagen kommer att affärsutveckla sitt eget företag så finns det samtidigt möjlighet att bygga nätverk med andra företagare i sin närhet eller bransch.  De får träffa erfarna konsulter, som delar med sig av sin kunskap och erfarenheter, som kan vara till nytta för framtiden.

Kommunen fungerar som stöd

I analysen tar företagaren ställning både till nuläge och till den ambition man har att vilja utvecklas på området. Analysen tar cirka 20 minuter att genomföra. Svaren resulterar i ett spindeldiagram där företagaren själv kan se hur nuläge möter sin ambition på en rad affärsutvecklingsområden. Resultatet som skickas till din angivna e-post ligger sedan till grund för den uppföljande dialog företagaren kommer att föra med en konsult på ett personligt möte. Eventuella medarbetare som också deltar i projektet genomför sin egen behovsanalys.  

- Näringslivsenheten kommer under juni månad att bjuda in deltagande företagsledare samt eventuella medarbetare till ett möte i kommunhuset för att tillsammans se över kompetensanlysen och ta fram förslag till kompetenshöjande insatser. Det är upp till företagsledaren att besluta om utbildningsbehoven, vi är konsulter och ett stöd i dialogen, förklarar Madeleine.

En behovsanalys av samtliga deltagande företag i Västmanlands län och Örebro län kommer att genomföras och där efter sammanställs samtliga behov i en genomförandeplan. Insatser kommer igång vart efter under hösten och kommer att pågå fram för allt under 2017-2018.

- Vi vill gärna att fler företag anmäler sig till projektet.  Jag tycker det är en unik möjlighet där de aktiviteter som kommer genomföras helt och håller bygger på företagens behov, avslutar Madeleine.

Vill du utveckla ditt företag genom Solo-Mikro projektet?

Gör din intresseanmälan senast den 30 juni i kalendariet på www.almi.se/malardalen.
Kostnaden för dig som företag är 1000 kr exkl. moms.

Läs mer om projektet på www.solomikro.se