Språk
Stöd och rådgivning / Företagsstöd krin...

Företagsstöd kring ägare, personal och resurser

Här följer en sammanställning av de företagsstöd som finns för tillfället kring ledarskap, rekrytering och resurser - många stöd är helt kostnadsfria! För mer information klicka på länkarna. Där hittar du även organisation med kontaktpersoner.

 • Distanskurs  om grundläggande teorier om ledarskap, 1,5 högskolepoäng Mälardalens Högskola
  Kursen ger grundläggande kunskaper i ledarskap. I kursen presenteras aktuella teorier om ledare och ledarskap. Med hjälp av kurslitteraturen får deltagaren en förståelse för begrepp som chefskap, ledarskap och efterföljarskap. Deltagaren får också studera och diskutera ledarskapet i praktiken samt fundera över om det egentligen finns ett svar på frågan: hur ser det rätta och mest effektiva ledarskapet ut? Kursen kräver inte högskolebehörighet och kursen startar när deltagaren själv vill och studeras under ett år från kursstart.

 • Bli mentor via Mälardalens högskola
  Lär känna en student och dela med dig av dina erfarenheter! När du ställer upp som mentor får du en inblick i aktuell högskoleutbildning och en möjlighet att utveckla dina ledaregenskaper och kontaktnät med andra mentorer.

 • Utvecklas och väx med hjälp av en mentor från näringslivet
  För dig som nyligen startat eller driver ett etablerat företag med potential att växa. Vill du ta ditt företagande till en ny nivå? Gör det med stöd av en mentor . Genom mentorprogrammet får du som företagare tillgång till en erfaren mentor från näringslivet. Alla mentorer deltar på ideell basis. Tillsammans arbetar ni metodiskt och målinriktat utifrån identifierat nuläge, styrkor, svagheter och ambitioner. Du, adepten, är den drivande parten under mentorprogrammet.

 • Vill du anställa din första medarbetare?- sök växa-stödet
  Regeringen har infört ett Växa-stöd för enskilda näringsidkare som vill anställa sin första medarbetare. Det så kallade Växa-stödet infördes den 1 januari 2017 för enskilda näringsidkare. Genom att sänka arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift för den första medarbetaren skulle det bli enklare för företagare att anställa. Sedan 1 januari i år gäller stödet även vissa aktiebolag och handelsbolag. 

 • Annonsera om jobb på Karriärtorget, Mälardalens Högskola
  Söker du studenter till jobb, praktik eller extrajobb? Då kan du kostnadsfritt annonsera på Karriärtorget i MDH:s databas.

 • Vill du göra en utredning? Låt studenter göra en uppsats om det.
  Lägg upp exjobbsförslag i Mälardalens Högskolas exjobbsdatabas.
  Läs mer om exjobbsdagarna

 • Möt studenter och sälj in ditt arbetsgivarevarumärke
  På Karriärtorgets utställningsplats i Västerås och Eskilstuna kan du som arbetsgivare kostnadsfritt boka plats för att möta studenter och dina framtida anställda.

 • Uppdragsutbildning från Mälardalens Högskola
  MDH har även uppdragsutbildningar. MDH:s kunskap baseras på vedertagen forskning. Dessa uppdragsutbildningar har samma höga kvalitetskrav som högskolans övriga utbildningar, samtidigt som de kan ge högskolepoäng.

 • VD-nätverk för företag inom automation, energi, järnväg och välfärd och hälsa
  VD nätverket är ett utvecklingsprogram som syftar till att sammanföra företagsledare i tillväxtorienterade företag. För att få vara med i ett nätverk krävs det att du är en företagsledare som driver ett tillväxtorienterat företag med 3-25 anställda.

 • Produktionsutvecklingsgruppen
  Tillverkande företag i Västmanland, Södermanland, Dalarnas och Örebro län erbjuds möjlighet att ingå i ett utvecklingsnätverk, under ett år. Fokus ligger på att göra er produktion än mer effektiv med hjälp av automation.

 • Ledarskapsprogram för tillväxtföretag inom automation, energi, järnväg och välfärd och hälsa
  Ledare i tillväxtföretag är ett utvecklingsprogram som syftar till att sammanföra företagsledare
  som driver tillväxtorienterade företag från olika branscher. Inriktningen är mycket praktisk då varje träff har ett företagsrelaterat tema där deltagarna hjälper varandra att lösa olika hinder för tillväxt. Mötena leds av en erfaren processledare.

 • Delta i en strategigrupp för chefer
  Strategigrupp Chef är ett forum för idéutbyte och ömsesidig rådgivning i aktuella ledarskapsfrågor och vänder sig till dig som är gruppchef med personal- och verksamhetsansvar.

 • Ett forum för kompetensförsörjning
  Kompetensnätverket vänder sig till dig som arbetar med HR, kompetensutveckling, rekrytering eller bemanning i Västmanlands län. Genom nätverket får du möjlighet att diskutera gemensamma utmaningar, utbyta erfarenheter och kunskap med övriga deltagare.

 • Investeringsbidrag för byggnader mm
  Ett investeringsbidrag uppgår till maximalt 25 procent av investeringsbeloppet och högsta belopp som betalas ut är 1,5 miljoner kronor under en treårsperiod. Lägsta belopp som lämnas som investeringsbidrag är 50 000 kronor. Investeringar i byggnader (om fastigheten ägs av företaget), anläggningar, maskiner, inventarier och produktutveckling. Företaget ska bedriva sin verksamhet i Västmanland. I Västerås lämnas investeringsbidrag endast om det finns särskilda skäl.

 • Du kan hyra lokaler av Hallstahammars kommun eller genom privata aktörer/fastighetsägare. Hallstahammars kommun erbjuder även planlagd industrimark till fördelaktiga priser. På hallstahammar.se finner du lediga lokaler och ledig mark, både från kommunen och från privata aktörer/fastighetsägare.