Språk
Stöd och rådgivning / Företagsstöd inom...

Företagsstöd inom affärsutveckling och avveckla företag

Här följer en sammanställning av de företagsstöd som finns för tillfället inom affärsutveckling - många helt kostnadsfria! För mer information klicka på länkarna där hittar du även organisation med kontaktpersoner.

 • Seminarium - från idé till affärsmodell
  För dig som är på väg att starta, nyligen har startat företag eller fortfarande känner dig som nybliven företagare. Efter seminariet har du kunksap och verktyg för att arbeta fram och fastställa ditt företags affärsmodell.

 • Seminarium om att växa - om att tänka tillväxt redan från start
  För dig som är på väg att starta, nyligen har startat företag eller fortfarande känner dig som nybliven företagare. Seminariet "Att växa" ger dig kunskap och inspiration för att ta nästa steg på din tillväxtresa. Under seminariet diskuterar vi de områden som är särskilt utmanande för företag i tillväxt. Du får träffa andra företagare som är i liknande situation. Du får också verktyg och konkreta tips för att styra ett företag i tillväxt. Efter seminariet har du kunskap och verktyg för att planera din fortsatta tillväxtresa.

 • Verksamt.se
  På Verksamt.se samlar myndigheterna Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket information och e-tjänster som du som driver eller avvecklar företag kan ha nytta av.

 • Utvecklingsdialog med erfaren rådgivare
  Utvecklingsdialogen tar cirka två timmar och summeras i ett så kallat spindeldiagram som visar styrkor och svagheter inom olika områden. Den ger en kort men kärnfull summering av nuläget och fungerar som ditt underlag för att kunna göra prioriteringar framåt.

 • Utveckla ditt företag med en företagscoach
  Med hjälp av en affärsrådgivare konkretiserar ni de åtgärder som just ditt företag behöver.

 • Mentor från näringslivet
  Genom mentorprogrammet får du som företagare tillgång till en erfaren mentor från näringslivet. Mentorn fungerar som ett bollplank som guidar dig framåt i syfte att underlätta ditt företags utvecklings- och tillväxtprocess. 

 • Handelskammaren Mälardalen - Internationella affärer, infrastrultur och kompetensförsörjning
  Med medlemskap i Handelskammaren Mälardalen har du förtur till utbildningar, seminarier och andra mötesplatser, tillgång till rådgivning i exportfrågor och medlemsmöten att nätverka på. Handelskammaren Mälardalen erbjuder även tjänster inom kompetensförsörjning, bland annat  ett kompetensnätverk för alla typer av företag.

 • Västerås Science Park - Verktyg och erbjudanden som skapar tillväxt
  Västerås Science Parks uppgift är att hjälpa företag att växa, genom att fokusera på entreprenörskapet. Västerås Science Park (VSP) erbjuder ett stort utbud av företagsutvecklande seminarier, föreläsningar, workshops, kurser och utvecklingsprogram. VSp tillhandahåller ett VD-nätverk för företag som verkar inom välfärd/hälsa, järnväg, energi och automation.

 • Ägarskiften - individuell rådgivning 4-5 timmar
  Vi vet att både försäljning och köp av företag ofta är lite hemligt från början, innan allt är bestämt och formerna klara. En individuell rådgivning kan vara en bra början. 4-5 timmar bjuder vi på, behöver du mer tid finns det möjlighet till det också.För att du ska kunna dra nytta av det här tror vi att du: står i startgroparna för att köpa eller sälja ett företag, som köpare har intresse av att bli företagare och som säljare är villig att lämna över ansvaret.

 • Stöd till tillväxtfrämjande projekt

  Region Västmanland kan medfinansiera projekt som följer regeringens nationella strategi för regional tillväxt och innovationskraft 2014-2020, inriktad på Innovation, företagande och entreprenörskap, Attraktiva miljöer, Kompetensförsörjning samt Internationellt och gränsöverskridande samarbete.

 • Stöd till er som driver kooperativa och sociala företag
  Coompanion är företagsrådgivaren för alla som driver kooperativa företag. Vi erbjuder personlig rådgivning – även online. Vi kan hjälpa er att analysera lokala behov och marknader, söka finansiering och skapa mervärden genom samverkan med andra företag. Vi hjälper även till med medarbetarövertaganden. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning i uppstartsfasen upp till 8-10 timmar.

 • Seminarium om att köpa företag
  För dig som funderar på, eller har bestämt dig för att köpa företag. Att köpa företag är ett alternativ för dig som vill driva företag. Fördelen med att ta över ett aktivt företag är att du redan från start har en bas att utgå ifrån. Du hoppar på i farten med andra ord. Det kan exempelvis handla om att ta över efter ett generationsskifte, att du ser en större potential i ett företag eller att rätt typ av företag är ute till försäljning.

 • Företagslån till små och medelstora företag
  Almis Företagslån vänder sig till små och medelstora företag i alla branscher. Det viktigaste för oss är att det finns möjlighet till utveckling och lönsamhet i företaget. Viktigt är också entreprenörens och företagets förmåga att utveckla och förvalta affärsidén eller investeringen. Vi tar ut säkerhet i form av en företagsinteckning, oftast i kombination med borgen. Finansieringslösningen sätter vi vanligtvis ihop i samarbete med din bank.

 • Stöd för inköp av externa konsulttjänster
  Ska du anlita en konsult för att utveckla företaget? Det finns stöd att söka! Den första konsultchecken som beviljas får uppgå till högst 150 000 kronor och stödet är maximalt 50 procent av företagets konsultkostnader. Lägsta stödbelopp som går att ansöka om är 30 000 kronor. Företaget kan få stöd flera gånger och då går det att få ett högre belopp än 150 000.

 • Stöd för företag som samverkar
  Småföretag i samverkan kan genomföra projekt som skapar ett mervärde som annars inte kunnat uppstå. Med projekt menas här investeringar i produktutveckling eller gemensamt utförda aktiviteter till exempel marknadsföringsinsatser.

 • Landsbygdsstöd för att starta eller utveckla ett befintligt företag på landsbygden
  Du kan söka stöd inom områdena jordbruk och trädgård, förädlingsstöd, förnybar energi, biogas, nya jobb, småskalig infrastruktur, kommersiell service, fritid- och idrottsanläggningar, rekreation och turism, natur- och kulturmiljöer samt kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

 • Investeringsstöd för att minska klimatpåverkan
  Du kan söka stöd för att fasa ut fossil energi, ta till vara restvärme, bygga tankstationer för förnybara drivmedel, uppföra anläggningar för att öka återvinningen eller producera biogas, minska utsläppen av metan eller lustgas samt installera laddstationer för elbilar.