Företagsstöd för innovationer - Hallstahammars kommun

Språk
Stöd och rådgivning / Företagsstöd för ...

Företagsstöd för innovationer

Här följer en sammanställning av de företagsstöd som finns för tillfället inom innovationer - många helt kostnadsfria! För mer information klicka på länkarna där hittar du även organisation med kontaktpersoner.

 • Innovationsrådgivning – från idé till lanserad produkt eller tjänst
  Stöd från erfarna rådgivare med kontaktnät, finansiella verktyg och beprövad projektmodell.

 • Innovationscheck
  Innovationschecken på maximalt 100 tkr ska användas till köp av externa tjänster hos institut, universitet, högskolor eller annan kunskapsleverantör.Den externa kunskapen ska vara specialistkompetens och bidra till att ett innovationsprojekt startas eller får bättre fart. 

 • IP-check 
  IP-checken på maximalt 100 tkr ska användas till köp av konsulter med kompetens att ge affärsstrategisk rådgivning om hantering av immateriella tillgångar.Den externa kunskapen ska vara specialistkompetens för framtagande av en affärsstrategi för hantering av företagets immateriella tillgångar. 

 • Innovationslån för projekt i tidigt skede
  Almis Innovationslån är ett så kallat villkorslån avsett för företag med innovationsprojekt i tidiga skeden. Lånet kan exempelvis användas till produktutveckling, skydd av immateriella tillgångar eller marknadsundersökningar. Efter kreditprövning sätts villkoren på lånet utifrån en bedömning av företagets ekonomiska situation och projektets förutsättningar.

 • Söka stöd vid utvecklande av nya produkter
  Håller du på att utveckla nya produkter eller funderar du kanske på att göra det? Här kan du ansöka om stöd.