Språk
Stöd och rådgivning / Företagsstöd inom...

Företagsstöd inom ekonomi och IT

Här följer en sammanställning av de företagsstöd som finns för tillfället för dig som är intresserad av att latt få stöd kring redovisningens grunder, lönsamhetsstyrning eller att räkna på din affärsidé - många helt kostnadsfria! För mer information klicka på länkarna. Där hittar du även organisation med kontaktpersoner.

 • Seminarium om ditt företags viktiga ekonomiska samband och nyckeltal
  För dig som är på väg att starta, nyligen har startat företag eller fortfarande känner dig som nybliven företagare. Seminariet "Räkna på din affärsidé" ger dig vägledning i hur du planerar och följer upp ekonomin i företaget. Den bidrar till ökad förståelse för ekonomiska begrepp och hur balans- och resultaträkning hänger ihop. Vad som är viktigt att tänka på vid t ex prissättning. Exempel på begrepp som vi går igenom är: budget, kapitalbindning/kassaflöde, resultat- och olika nyckeltal.


  Efter seminariet har du fått ökad förståelse för att göra din egen budget och hur du ska komma fram till företagets kapitalbehov. Du vet vad du behöver tänka på när du ska prissätta din produkt/tjänst och du känner till på vilka sätt du kan finansiera din tillväxt.

 • Kurs i redovisningens grunder
  Kursen lär deltagaren grundläggande kunskaper om extern redovisning, redovisningssystem och om sambandet mellan resultat- och balansräkning. Deltagaren får en inblick i bokföringens grunder, hur den löpande bokföringen avslutas och en förståelse för redovisningens betydelse som beslutsunderlag i ekonomiska frågor. 

 • Skatteverket informerar om företagsformer, f-skatt och bokföring
  På skatteverket.se kan du bland annat läsa om olika företagsformer, F-skatt och bokföring. Du hittar också tidpunkter för deklarationer och information om vad du bör tänka på när du som företagare säljer och köper tjänster. Skatteverket erbjuder även informationsträffar.De behandlar olika teman och utbudet varierar beroende på vilken plats i landet du väljer.

 • Checkar för digitalisering
  För små företag som vill ta in extern kompetens, Checkarna riktar sig till företag som vill växa, har 2-49 anställda och en omsättning på minst 3 miljoner kronor. Kompetensen ska vara ny för företaget och projektet ska vara nivåhöjande – det vill säga gälla utveckling utöver den vanliga verksamheten.

  Projektet ska öka företagets digitala mognad och skapa nya värden i företaget. Det kan exempelvis handla om att: ta fram en digital strategi, identifiera nya affärsmodeller eller digitalisera företagets verksamhet och processer.

 • Kostnadsfria kurser online om digitala verktyg
  Vill du lära dig mer om digitala verktyg? Digitalakademin erbjuder kostnadsfria utbildningar inom 26 olika digitala områden, bland annat digital annonsering, sociala medier och försäljning online. Du får en personlig läroplan och kan gå utbildningarna var som helst och när det passar dig. När du klarat kunskapstesten får du en officiell certifiering som användare av digitala verktyg.