Språk

Pråmen Albert

2017-07-25 13:22

Under vintern och våren 2017 så påbörjades arbetet med att rusta upp kopian på den gamla kanalpråmen Albert. Planen var att få pråmen klar till turistsäsongen 2017. Men på grund av olika omständigheter så har pråmen Albert inte blivit klar. Vilket gör att någon båttrafik i den nedre delen av Strömsholms kanal inte kan erbjudas.

Arbetet fortsätter dagligen med att få Albert i sjön och du kan följa hur arbetet går på Facebook https://www.facebook.com/kanalpramenalbert/

Vill du ha mer detaljer kring upprustningen av Albert och projektet, så kontakta projektledare Kjell Nordeman 070-169 46 35 eller på e-post kjell.nordeman@hallstahammar.se 

Båtturer på Strömsholms kanal kan erbjudas i den norradelen av kanalen av Barkens ångbåtar på sjön Rönn. Du kan läsa mer på hemsidan om de olika turerna http://barkensangbatar.se