Språk

Ångbåtstrafiken på Strömsholms kanal

2017-02-27 15:58

Passagerarbåten Dalarne

Passagerarbåten Dalarne från år 1863. 

Lennart Rydbergs håller föredrag om ångbåtstrafikens betydelse på Strömsholms kanal. Strömsholm/Borgåsund var under lång tid en av Mälarens mest betydande hamnar. Reguljär ångbåtstrafik till Strömsholm upprätthölls under många år både före och efter trafiken på själva kanalen.

Ända till 1949 annonserade ångaren Mälaren turer till Strömsholm på sin väg mot Köping. Ångbåtar för gods och passagerare trafikerade Strömsholms kanal från 1861 till 1932. I den omfattande litteraturen om kanalen är förvånansvärt lite och inte alltid korrekt skrivet om den omfattande reguljära ångbåtstrafiken. Nästan alla ångare tog förutom gods även passagerare men några fartyg var särskilt utformade för passagerare. Ångarna Smedjebacken och Smedjebackens Walsverk var de första ångbåtarna på kanalen. Den första särskilda passagerarbåten Dalarne kom 1863.

5 april klockan 18.00 på Kanalkaféet 
Föredraget (med bilder) startar klockan 18.00 på Kanalkaféet Skantzen i Hallstahammar och beräknas hålla på i 45-50 minuter. Kaffe/te och enklare fika finns att köpa på plats. Föredraget är kostnadsfritt och arrangeras av Strömsholms kanal. 

För mer information kontakta Kjell Nordeman 0220-241 70.