Kulturmiljöer inventeras av länsmuseet - Hallstahammars kommun

Språk

Kulturmiljöer inventeras av länsmuseet

2017-06-02 11:00

Västmanlands läns museum inventerar och kartlägger just nu byggnader och kulturmiljöer i kommunen. Särskilt värdefulla kulturmiljöer finns redan samlade i ett kulturmiljöprogram, vilket nu ska uppdateras.

Mekanikus huset

 

Ett kulturmiljöprogram visar på områden som är värda att bevaras

Ett kulturmiljöprogram lyfter fram kulturvärden och identifierar särskilt värdefulla områden för att de ska bevaras, vårdas och utvecklas. Det är länsmuseets bebyggelseantikvarier, på uppdrag av Hallstahammars kommun och Länsstyrelsen, som kartlägger och inventerar områden och byggnader. Kulturmiljöprogrammet för hela Hallstahammars kommun ska förnyas.

Ålder på byggnader och olika sammanhang undersöks

Framför allt så undersöker man vilken ålder bebyggelsen har; hur sammanhanget mellan olika områden och bruken ser ut, samt hur miljöerna förändrats över tid. Byggnader som är värda att bevara identifieras och värdefulla kulturmiljöer lyfts fram.

Fyraårigt projekt som i år fokuserar på de södra kommundelarna

Projektet har pågått sedan 2014 och sträcker sig över fyra år. Nu under 2017 fokuserar man på Kolbäck och Strömsholm. Information som samlats in under inventeringen kommer vara en god hjälp i att förmedla kunskap om kommunens kulturmiljö och dess historia.

Med kameran i högsta hugg

Bebyggelseantikvarierna från länsmuseet åker runt och fotograferar bland annat hus. Det kan vara bra att veta så du inte behöver oroa dig om du träffar någon med kamera i hand som fotograferar just ditt hus. Gå gärna fram och fråga så får du intressant information om vår kulturbygd.