Vill du vara vän med oss?

Nu drar vi igång arbetet med att bilda en vänförening till Naturfotografiska. Ett första informationsmöte hålls hos oss den 10 december kl. 15:00.

En vanlig företeelse hos många museer och gallerier runt om i landet, oavsett om de drivs av stat,  kommun eller t.ex. en stiftelse, är att de har en vänförening kopplad till sig. Denna förening är fristående och har som syfte att bidra till en ökad kännedom inom det aktuella konst- eller kulturområdet, bidra till medlemmars förkovran under sociala former, bidra med volontärinsatser såsom värdskap vid evenemang, eller bidra ekonomiskt till exempelvis konstförvärv. Många vänföreningar har medlemmar inte bara från närområdet, utan från stora delar av landet, eller i förekommande fall – världen.

Då vi får många frågor från besökare som undrar hur de kan engagera sig mer i Naturfotografiska håller vi ett förutsättningslöst informationsmöte lördagen den 10 december kl. 15:00 för alla som vill veta mer, och vill vara med i arbetet för att starta en vänförening. Vi bjuder på fika och självklart kan man passa på att se den aktuella samlingsutställningen från Naturfotograferna.