Skytte

Jaktskyttebanan
Anläggning vid Bredmossen som drivs av Hallstahammars Jaktskytteklubb består av älg-, rådjur-, hare-, trap-, skeet- och lerduvebanor. För vidare information ring Roger Sköld telefon 0220-124 72 (hem), 073-785 97 56.

Trångfors skjutbana
Anläggningen i Trångfors drivs av Hallstahammars Skytteförening. Den består av skyttepaviljong och skjutbanor 50 m, 200 m, 300 m med åtta tavelställ för varje. För vidare information ring Anders Berggren, telefon 070-201 63 77.

Utnäslöt skyttebana
Anläggningen i Strömsholm drivs av Strömsholms Skytteförening. Den består av gevär, pistol, K-pist och AK-4 skyttebanor. För vidare information ring Lars Eriksson, telefon 0220-132 95 (hem), 070-242 38 41.