Språk
Organisation och ... / Strategisk utveck...

Strategisk utveckling

Enheten strategisk utveckling och planering har ett brett uppdrag och arbetar med övergripande projekt och utvecklingsfrågor inom kommunen.

I det arbetet ingår bland annat att göra utredningar och ta fram beslutsunderlag till kommunledningen, arbeta med frågor om demokratiutveckling, göra uppföljning och analys av kommunövergripande mål och mätningar och att vara ett stöd i processer kring kommunens styrsystem.

Dessutom ansvarar enheten för samordningen av säkerhets- och krisledningsfrågor, vilket bland annat innebär samverkan med andra förvaltningar, polis, räddningstjänst och andra aktörer i kommunen och i länet.