Språk
Detaljplaner unde... / Näslund 2

Näslund 2

DETALJPLAN FÖR NÄSLUND 2

Näslundsskolan i Hallstahammars tätort stängdes under 2017 eftersom brister i kvalitet i inomhusluften befarades. Ett inriktningsbeslut för skolans framtid togs under våren 2018 av Barn- och utbildningsnämnden samt Tekniska nämnden. Beslutet innebär att den befintliga skolbyggnaden ska rivas och att en nybyggnation ska till. För att det ska vara möjligt krävs det att en ny detaljplan tas fram.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en nybyggnation av skolan. Trafiksituationen i området ska också ses över i detaljplanearbetet.

Samråd för detaljplanen är beräknat till november 2018.

Prorokoll (pdf, öppnas i nytt fönster)