Språk
Detaljplaner unde... / Kv. Hackspetten -...

Kv. Hackspetten - Laga kraft

 

 

DETALJPLAN FÖR KV HACKSPETTEN

Hallstahammars kommun växer i befolkning. Samtidigt ökar den rådande bostadsbristen och efterfrågan på småhustomter i kommunen blir allt större. Med anledning av det pågår ett arbete med en ny detaljplan i Hallstahammars tätort. Området i planförslaget är beläget i delar av Lövboås och Barnängen, intill Häradsvägen. Angränsar gör även Orrvägen, Näktergalsvägen och Konvaljevägen. Detaljplanens namn är Kv. Hackspetten.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ny småhusbebyggelse i kommunen. Förslaget innebär att en ny väg in till området behövs. Vägen kommer ansluta till korsningen mellan Häradsvägen och Konvaljevägen.

Planen har vunnit laga kraft 28 juni 2018

Frågor besvaras av planarkitekt Emil Lindström
Telefon: 022024056
Mail:
emil.lindstrom@hallstahammar.se


Planbeskrivning (pdf, öppnas i nytt fönster)
Plankarta (pdf, öppnas i nytt fönster)