Knektbacken 3 - Hallstahammars kommun

Språk
Detaljplaner unde... / Knektbacken 3

Knektbacken 3

NY DETALJPLAN FÖR KNEKTBACKEN 3

Planavdelningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag för att möjliggöra en ny anslutning för kollektivtrafik mellan Brinkvägen och Knektbacken. Ett nytt resecentrum planeras att anläggas i anslutning till tågstationen under 2019 så att buss och tåg kan samlokaliseras och på så sätt kan kollektivtrafiken effektiviseras.

Protokoll