Språk
Detaljplaner unde... / Knektbacken 3 - S...

Knektbacken 3 - Samråd

NY DETALJPLAN FÖR KNEKTBACKEN 3

Samrådstid 22 augusti - 24 september 2018

Planavdelningen har tagit fram ett förslag till ny detaljplan som möjliggör byggande av en ny bussgata mellan Knektbacken och Brinkvägen.Bakgrunden till förslaget är att ett nytt resecentrum planeras vid Knektbacken och att det regionala bussarna planeras ansluta via Brinkvägen.

Planen är nu ute på samråd, vilket är det första av två tillfällen att lämna synpunkter och önskemål på planförslaget.
Under samrådstiden är du välkommen att lämna synpunkter på planförslaget. Synpunkterna ska ha kommit in senast 24 september 2018 till: kommunstyrelsen@hallstahammar.se eller till Kommunstyrelsen, 734 80 Hallstahammar.

Under samrådstiden kommer planförslaget att finnas tillgängligt på hallstahammars bibliotek samt i Kommunhusets foajé.

Frågor besvaras av Planchef Jacob Lithammer, telefon 0220-240 67 eller via mail:
jacob.lithammer@hallstahammar.se

Följebrev (pdf, öppnas i nytt fönster)
Planbeskrivning (pdf, öppnas i nytt fönster)
Plankarta (pdf, öppnas i nytt fönster)