Språk
Organisation och ... / Så kan du påverka

Så kan du påverka

Du kan påverka samhällsutvecklingen i Hallstahammar. Det finns många sätt att göra sin röst hörd. Allt från att ringa ett samtal till att själv ställa upp som politiker. Så här kan du göra skillnad.

Gå på kommunfullmäktiges möten

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och du har självklart tillträde som åskådare. Kommunfullmäktige har sina möten i kommunhuset i Hallstahammar och de annonseras i Västerås Tidning och här på webben. Du kan också lyssna direkt på fullmäktiges möten på Hallsta Sura Närradio 103, Mhz. Mötet repriseras efterföljande måndag.
Länk till mer information om kommunfullmäktige

Titta på planer

När ett område i kommunen ska förändras tas det först fram ett förslag till en ny plan för området. Förslaget skickas till berörda, myndigheter och intresseorganisationer och ställs också ut på biblioteket och i kommunhuset.

Lämna en synpunkt och ge förslag

Kommunen vill bli ännu bättre på service och snabbare på att rätta till det som inte fungerar tillfredsställande. Vissa saker kan ibland vara enkla att rätta till när man väl får kännedom om det om vad som behöver åtgärdas.
Lämna en synpunkt

Kontakta någon politiker

Det är enkelt att få kontakt med en politiker. Du kan ringa, skriva brev, mejla eller boka ett personligt besök. Genom dessa kontakter kan du vara delaktig i många vardagspolitiska frågor. Ring kommunens växel 0220-240 00 för kontaktuppgifter.

Var med i ungdomsrådet

Ungdomsrådet representerar alla elever i högstadiet bosatta i Hallstahammars kommun. Rådet består av cirka tio till tolv ungdomar. Tre gånger per termin träffas ungdomar, styrande politiker och tjänstemän för en direkt dialog.
Läs mer om ungdomsrådet

Var delaktig i medborgardialog

Ibland vill politikerna veta mer om medborgarnas värderingar och åsikter innan de fattar viktiga beslut. Medborgardialog är ett sätt för dig att få veta mer, påverka och möta politiker innan besluten fattas. När man ska hålla medborgardialog om en viss fråga kan du läsa om det här på webbplatsen.
Läs mer om kommunens medborgardialoger

Gå på öppna nämndsammanträden

Nämnderna sammanträder normalt en gång i månaden. Nämnderna bestämmer själv om möten skall vara offentliga. Öppna sammanträden innebär att allmänheten kan delta i hela eller delar av mötet. Det annonseras på webben om sammanträdet är öppet för allmänheten. 
Läs mer om nämndsammanträdena

Ta del av besluten som fattas av dina politiker

Varje beslut i fullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna protokollförs och dessa protokoll läggs sedan ut på kommunens webbplats efter justering. Personuppgifter tas bort från dessa dokument men i övrigt kan man läsa dem i sin helhet.
Länk till protokollarkivet

Gör en felanmälan

Dygnet runt kan du felanmäla trasiga gatlampor, gropar i gatan, klotter, skadegörelse eller fel vid kommunala byggnader och annat som kommunen svarar för.
Här kan du göra en felanmälan

Bli politiker

Att aktivt gå in i det politiska livet kanske känns som ett stort steg för de flesta. Men alla behöver inte bli heltidspolitiker. Alla förtroendevalda utom kommunalrådet som är heltidsarvoderad sköter sina uppdrag på sin fritid och får också viss ersättning för sina insatser.

Du kan påverka genom att vara med i något av de politiska partier som ställer upp i Hallstahammars kommunalval. Att finnas med på ett partis valsedel ger du dig själv en möjlighet att ta mycket aktiv del i utformandet av kommunens framtid.
Här kan du läsa mer om politiken i Hallstahammars kommun