Språk

Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige

Den andra söndagen i september vart fjärde år är det val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Nästa gång det är val är den 9 september år 2018. 

I Hallstahammars kommun kan du förtidsrösta i följande lokaler från den 22 augusti t o m valdagen den 9 september Läs mer om var du röstar

Legitimation och röstkort måste alltid visas upp vid förtidsröstning.
Röstkorten skickas ut från Valmyndigheten och du får ditt röstkort i brevlådan mellan den 16 och 22 augusti.Om du förlorat ditt röstkort är det möjligt att få ett dubblettröstkort utskrivet. Du kan ringa valnämndens kansli, telefon 0220-240 10  eller 0220-240 03 eller Valmyndighetens callcenter, telefon 020-825 825, så får du hjälp med det.

Flextrafik till förtidsröstningslokal

Inom Hallstahammars tätort och inom samt mellan orterna Kolbäck, Borgåsund, Strömsholm, Herrskogen och Mölntorp kan flextrafik bokas för att åka till förtidsrösningslokal. Resan bokas på telefon 230 70, senast en timme före och tidigast en vecka innan resan. Flextrafiken är öppen för alla, även rullstolsburna. Nolltaxa (Flextrafikens ordinarie tider gäller.

Det går också att rösta från utlandet, antingen genom att brevrösta eller genom att rösta på ambassad eller konsulat.

Läs mer om flextrafik

 

Vem får rösta?

 • Du har rösträtt i valet till riksdagen om du:
 • senast på valdagen fyller 18 år
 • är svensk medborgare
 • och är eller någon gång har varit folkbokförd i Sverige.

 

Du har rösträtt i valet till region- och kommunfullmäktige om du:

 • senast på valdagen fyller 18 år
 • är folkbokförd i kommunen eller regionen/landstinget
 • och är svensk medborgare, EU-medborgare eller medborgare i Norge eller Island. Om du är medborgare i något annat land måste du på valdagen ha varit folkbokförd i Sverige i minst tre år.

 

Så gör du för att rösta

På valdagen röstar du genom att gå till den lokal som står skriven på ditt röstkort. Du kan inte rösta i någon annan vallokal.

 • När du kommer till vallokalen behöver du kunna visa vem du är. Du kan identifiera dig på två sätt: Du visar din legitimation (id-kort, körkort eller pass)
 • Någon annan person intygar din identitet. Den som gör det måste visa sin ID-handling. Personnumret på den som intygar skrivs ned i röstlängden.
 • I vallokalen finns valkuvert och valsedlar. De gula använder du för att rösta i val till riksdagen, de blå använder du för att rösta till regionfullmäktige och de vita för att rösta i kommunalvalet.
 • Du tar med dig dina valsedlar bakom en skärm för att göra i ordning din röst. Där stoppar du i en gul valsedel för din röst till riksdagsvalet, en blå valsedel för din röst till regionfullmäktige och en vit valsedel för din röst till kommunfullmäktige.

Om du är osäker på hur du ska göra kan du be om hjälp. Du bestämmer själv vem som ska hjälpa dig. Om du kommer ensam till vallokalen kan du be någon av röstmottagarna att hjälpa dig. När du är klar med din röst lämnar du över den till röstmottagarna som antecknar dig i röstlängden innan de lägger ner din röst i valurnan. Röstmottagarna får inte berätta för någon vem du har röstat på.

Här kan du se en instruktionsvideo om hur det går till att rösta på valdagen

Ambulerande röstmottagare

Den som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själv kan ta sig till ett röstningsställe kan lämna sin röst i bostaden till ambulerande röstmottagare. För beställning av ambulerande röstmottagare, ring valnämndens kansli 240 10 eller 240 03.

Senast den 22 augusti ska du fått hem ditt röstkort i brevlådan. På röstkortet står det vilken vallokal du skall går till.  När du röstar i vallokalen måste du kunna legitimera dig, ta med giltig legitimation. Om du inte har någon id-handling kan du låta någon annan person intyga din identitet. Den som intygar måste då kunna legitimera sig.

Flextrafik /valskjuts på valdagen

På valdagen kan du som bor i tätorterna Hallstahammar, Kolbäck, Borgåsund, Strömsholm, Herrskogen och Mölntorp åka flextrafik till vallokalen mellan klockan 08.00-16.00. Flextrafiken är även öppen för rullstolsburna. Beställing måste göras senast den 7 september klockan 14.00 på telefon 0220-230 70. Övrig valskjuts kan beställas senast onsdagen den 5 september klockan 14.00 på telefon 0220-240 10 eller 0220-240 03.

Se även Valmyndighetens information på www.val.se

Har du frågor kan du kontakta valnämndens kansli, telefon 240 10 eller 240 03.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sammanräkning av förtidsröster

Vid offentlig preliminär rösträkning i kommunstyrelsens sammanträdesrum i Kommunhuset onsdagen den 12 september 2018 med början kl 08.30, kommer valnämnden att behandla de förtidsröster som inkommit efter valdagen.

Mer information om val i Sverige hittar du hos Valmyndigheten

Här kan du läsa om valet på finska