Språk
Politik och demok... / Samverkan

Samverkan

Vi i Hallstahammars kommun samverkar med ett flertal aktörer, i olika former.

Som kommun är vi engagerade i olika projekt och har samverkanspartners både i Sverige och utomlands. Att samverka ger oss utvecklingsmöjligheter och en chans att finnas med i olika sammanhang. Ytterligare ett syfte med vår samverkan är att vi har gemensamma intressen med de övriga aktörerna. Du kan själv delta i några av våra samverkansprojekt.