Språk
Nämnder / Kultur- och friti...

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden har ansvaret för kultur- och fritidsverksamheten och kommunens olika bibliotek.

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för:

  • kulturverksamhet
  • fritidsverksamhet
  • föreningsliv
  • kommunens bibliotek


Nämnden och förvaltningen
Kultur- och fritidsförvaltningen består av sju ledamöter. Ärenden förbereds av tjänstemän inom kultur- och fritidsförvaltningen. Förberedelserna inför mötena sker i nämndens arbetsutskottet där Thure Andersen (S) är ordförande.

Kultur- och fritidsnämnden bestämmer själv om något möte ska vara offentligt. Öppna sammanträden innebär att allmänheten kan delta i hela eller delar av mötet. Vi annonserar i  tidningen VLT om sammanträdet är öppet för allmänheten.  

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
Thure Andersen (S), ordförande
Annica Lindholm (V)
Anita Westin Brodd (M)

Kultur- och fritidsnämndens sammanträdestider 2017
25 januari, 22 februari, 29 mars, 26 april, 17 maj, 14 juni, 30 augusti, 27 september, 25 oktober, 22 november och 13 december.

Sammanträdet börjar klockan 15.00 om inte annat anges i kallelsen. 

Agenda inför varje sammanträde hittar du längst ner på sidan. Där hittar du också en länk till kultur- och fritidsnämndens protokollarkiv.