Språk

Nu gäller Movingo även för Bergslagspendeln

2018-08-13 06:00

Från och med den 20 augusti gäller Movingo även på Bergslagspendeln! Det betyder att långpendlare som bor i Hallstahammar, Fagersta, Ängelsberg, Virsbo, Ramnäs och Surahammar kan köpa ett gemensamt kort, till lägre pris än hittillsvarande alternativ, för resa med byte till tåg mot till exempel Stockholm och många andra orter i Mälardalen. Kortet kan även gälla för anslutande lokala resor. Movingokortet gäller även Köping, Kolbäck och Kvicksund.

Vad är Movingo?

Människor bor, arbetar och rör sig allt mer inom Mälardalsregionen och det görs stora investeringar i mer trafik, nya spår och nya tåg. För att göra det möjligt för fler människor att pendla och nyttja denna satsning infördes den 1 oktober 2017 en ny pendlarbiljett under namnet Movingo.

Målet är att förenkla och få fler människor att resa tillsammans. Med Movingo blir det enklare att resa kollektivt, hela vägen från hemmet till jobbet.

Movingo gäller på SJ:s tågavgångar med Movingogiltighet, TrosaBussen samt i all lokaltrafik i Mälardalen som bedrivs av SL, Sörmlandstrafiken, UL, VL, Länstrafiken Örebro och Östgötatrafiken.

Det är därför möjligt för dig att ta buss eller tunnelbana till och från regionaltåget utan krav på tilläggsbiljett, eller att växelvis resa med exempelvis SJ:s regionaltåg och SL:s pendeltåg på samma sträcka. Självklart kan Movingo nyttjas även för resor i lokaltrafiken hemmavid, exempelvis för att ta bussen till gymmet eller till vännerna.

Movingo gäller i regionaltågstrafiken för Mälarbanan, Nyköpingsbanan, Sörmlandspilen, Svealandsbanan, UVEN (Linköping-Eskilstuna-Västerås-Sala), Stockholm-Uppsala samt TrosaBussen.

Läs mer på www.movingo.se och www.vl.se.