Vi söker dig som vill bygga på Myrantomten i Kolbäck - Hallstahammars kommun

Språk

Vi söker dig som vill bygga på Myrantomten i Kolbäck

2017-07-07 07:53

Nu har planerna för att bygga flerbostadshus där förskolan Myran tidigare stod kommit till den punkt när det är dags att hitta den som vill ta sig an byggprojektet. Kommunen bjuder nu in till en markanvisning för att hitta rätt exploatör för fastigheten i centrala Kolbäck.

Kommunen växer och fler bostäder behövs

Hallstahammar är kommunen som ökat med nästan tusen invånare inom loppet av åtta år. Vi är nu nästan 16000 personer som bor här. Men kommunen fortsätter växa och fler bostäder behövs. Det är främst efterfrågan på  nya lägenheter som är stor när exempelvis många äldre, som idag bor i villa, söker efter ett bekvämare och kanske mindre boende.

Markanvisning är första steget till ett byggavtal - skicka in ditt förslag senast 10 september

Med en markanvisning får en byggherre ensamsrätt att under begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om att skriva ett bindande avtal för det här aktuella projektet.

Genom denna inbjudan till markanvisning har du nu möjlighet komma in med förslag till exploatering av fastigheten Kolbäcks-Vallby 1:89 (också benämnd som Myran) i centrala Kolbäck. Den 10 september 2017 är sista dag att lämna in förslag. De förslag som kommer in utvärderas och tekniska nämnden kommer att under oktober månad fatta beslut om vilken entreprenör som får erbjudandet att teckna marköverlåtelseavtal.

Dokument och handlingar:

Mer information och kontaktuppgifter

Vid exploateringsfrågor kontakta Kjell Jacobsson, förvaltningschef tekniska förvaltningen, via telefon: 0220-240 54 eller e-post kjell.jacobsson@hallstahammar.se.

Vid detaljplanefrågor, kontakta Jacob Lithammer, avdelningschef planavdelningen, via telefon 0220-240 67 eller e-post jacob.lithammer@hallstahammar.se.

Bild på fastigheten Myran i Kolbäck