Språk

Stopp för Brukslinjen genom Mölntorp 27 april kl. 8.00 - 12.00

2017-04-27 07:37

Brukslinjen kommer inte att kunna köras via Mölntorp torsdag 27 april kl 8-12. Detta för att bron i Mölntorp kommer att vara tillfälligt avstängd på grund av arbeten.

Skolskjutsen påverkas inte.