Hallstahammars kommuns arbete som Finskt Förvaltningskommun - Hallstahammars kommun

Språk

Hallstahammars kommuns arbete som Finskt Förvaltningskommun

2018-02-21 13:58

Hallstahammars kommun fortsätter att arbeta aktivt som Finskt Förvaltningskommun. Viktigaste framgångsfaktorn är ett nära och bra samarbete med de finskspråkiga organisationerna och Västmanlands läns övriga finska förvaltningskommuner. Här kan du läsa mer om vad vi valt att satsa på år 2017.

Tvåspråkiga temadagar, uppmärksamma finska högtider, arbete med språkrevitalisering, fiskedag, läger, sverigefinsk festival, samrådsträffar och utbildning är några saker som Hallstahammars kommun valt att satsa på under 2016.

Här kan du läsa mer om vårt arbete med Finskt Förvaltningsområde under året 2017.