Språk

Enkät om hur du upplevde vattenläckan

2017-08-25 09:02


Den 14 augusti drabbades kommunen av en större vattenläcka som påverkade dricksvattenförsörjningen i kommunens södra delar. Som en del i utvärderingen händelsen och för att bättre kunna hantera liknande händelser i framtiden vill vi gärna veta hur du upplevde vattenläckan och de efterföljande problemen.

 
Tack för din medverkan!