Språk

Tyst minut för offren i Stockholm

2017-04-10 07:24

För att hedra offren efter attentatet i Stockholm i fredags hålls en nationell tyst minut idag måndag den 10 april klockan 12.00. Kommunstyrelsen i Hallstahammar kommer i anslutning till sitt ordinarie sammanträde att samlas på Hammartorget för att tända ljus och lägga ner en blomma. 

Hallstahammars kommun flaggar på halv stång fram till den tysta minuten. Efter den nationella tysta minuten hissas flaggan i topp.