Språk
Förvaltningar / Kommunstyrelseför...

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningens uppgift är att med en helhetssyn arbeta med de långsiktiga och strategiska framtidsfrågorna så att Hallstahammars kommun kan utvecklas på ett positivt sätt och att de förutsättningar och möjligheter som finns tas till vara.

Förvaltningen har tydligt ansvar att hålla samman hela kommunen. Kommunstyrelseförvaltningen ger förvaltningar och förtroendevalda beslutsunderlag och beslutsstöd för att säkerställa en korrekt och effektiv verksamhet.

Det här är våra verksamheter:

Styrning och ledning av hela kommunförvaltningen, ekonomi/finans- HR- och lönefrågor, näringslivs- och besöksnäringsfrågor, strategisk planering och utveckling, säkerhets- och krisledningsfrågor, fysisk planering med översiktsplaner och detaljplaner, kundcenter med information och finskt förvaltningsområde, kollektivtrafik, strategiska IT-frågor inklusive bredbandsutbyggnad, e-tjänster och kommunikation.

Dessutom ingår central administration för hela kommunförvaltningen som till exempel nämndadministration, juridik, upphandling och inköp.

Du hittar mer information via länkarna till vänster.