Språk
Organisation och ... / Förvaltningar, bo...

Förvaltningar, bolag och förbund

Här kan du bland annat läsa om kommunens förvaltningar, kommunala bolag och kommunalförbund. Du hittar fler länkar om kommunens organisation till vänster.

En kommun är en politiskt styrd organisation. Det betyder att de politiker som du och alla andra medborgare väljer vart fjärde år bestämmer vad som ska göras i kommunen. Våra tjänstepersoner bestämmer sedan hur det arbetet ska utföras. Vi har cirka 1500 tjänstepersoner anställda på hel eller deltid i vår kommun. Här nedan ser du kommunens organisationsschema med den politiska organisationen i rött och tjänstepersonsorganisationen i blått. Du kan läsa en fördjupning om vår organisation här.