Språk
Dokument och laga... / Lokala ordningsfö...

Lokala ordningsföreskrifter

För att se till att de offentliga miljöerna i Hallstahammars kommun är trygga och säkra för alla medborgare har kommunfullmäktige beslutat om lokala ordningsföreskrifter. Föreskrifterna styr vad man får göra på allmänna platser inom vissa områden som exempelvis förtäring av alkohol, annonsering, camping och husdjur. De lokala ordningsföreskrifterna är ett komplement till Ordningslagen.

Ta del av de lokala ordningsföreskrifterna genom att klicka på länken längst ner på den här sidan.