Språk
Dokument och laga... / Lokala hälsoskydd...

Lokala hälsoskyddsföreskrifter

För att värna om hälsan hos och miljön för alla invånare i Hallstahammars kommun har kommunfullmäktige beslutat om lokala hälsoskyddsföreskrifter. De här föreskrifterna talar om vad man får och inte får göra inom vissa områden som till exempel djurhållning, avlopp och eldning. De lokala hälsoskyddsföreskrifterna går att läsa via länken här nedan.